Search
Close this search box.

SALVESTATUD LOENG

Struktuuritoetused riigihangetes

Loeng on salvestatud 8. septembril 2021

videokaamera

Struktuuritoetus on rahaline abi Euroopa Liidu eelarvest, mille saaja peab korraldama riigihanked ja täpselt järgima riigihangete seadust. Toetuste saaja üle teostatakse põhjalikku järelevalvet. Koolituse eesmärgiks on selgitada levinumate eksimuste ja vigade põhjuseid, et vältida riigihangete seaduse rikkumisi, võimalikke finantskorrektsioone ning toetuste tagasimakseid.

Programm

Loeng: “Struktuuritoetused riigihangetes”
Lektor: Erki Fels

Käsitletavad teemad:

  • Struktuuritoetuste seos riigihangetega
  • Õiguslik regulatsioon lihtsalt ja loogiliselt: STS, ühendmäärus, ühissätete määrus, komisjoni juhised
  • Finantskorrektsioonid ja rakendusüksuse kaalutlusõigus
  • Ülevaade audites leitud eksimustest
  • Toetuse saaja levinumad vead seoses riigihangete korraldamisega
  • Kohtupraktika tutvustus
OSALUSTASU

129 €

Hind sisaldab varasemalt salvestatud loengut viis akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit.

SIHTRÜHM: hankespetsialistid, juristid, riigi- ja KOV esindajad, juhid ning kõik teised huvilised.
NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Esineja

Erki Fels

Erki Fels

PwC Legal advokaadibüroo vandeadvokaat

Erki Fels tegeleb hankeõiguse ja halduskohtuvaidlustega. Ta on esindanud kliente mitmetes keerukates ja Eestis ainulaadsetes riigihankeid puudutavates kaasustes. Lisaks on Erki sage koolitaja ja andnud vaidlustusmenetlust puudutavaid loenguid ka Tartu Ülikooli riigihankeõiguse kursusel.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine

Koolituse jälgimiseks sobib nii süle- kui ka lauaarvuti, mobiiltelefon või tahvelarvuti. Vajalik on internetiühendus ning mugavamaks kuulamiseks soovi korral kõrvaklapid.

Saadame teile meili teel lingi peale arve tasumist, mille kaudu pääsete loengu salvestust vaatama ning ka elektroonilised materjalid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo