Search
Close this search box.

INFOPÄEV

Isikuandmete kaitse ja andmeturve – tänapäeva uued ohud

Lektorid: Regiina Sepp, Maili Torma, Merit Valgjärv, Raul Kallas ja Urmas Kukk

Avaliku teabe päeva tähistatakse igal aastal 28. septembril ning just sellele päevale mõeldes oleme kokku koondanud erinevad vajalikud teabealased teemad.

Seminari eesmärk on informeerida kõiki huvilisi teavet puudutavatest seadustest ning nende rakendamisest, et igale inimesele oleks tagatud juurdepääs talle vajalikule teabele ning teadmised oma õigustest ja võimalustest.

Programm

9.50 – 10.00
Kogunemine veebikeskkonda
10.00 – 11.00
Avaliku sektori digiligipääsetavusest ja muutuvast Euroopa Liidu õigusruumist andmete taaskasutuse vaates

Lektor: Regiina Sepp, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium andmete taaskasutuse programmijuht

11.00 – 11.10
Sirutuspaus
11.10 – 12.10
Eesti ning EL-i õigusruumi andmetöötluse muutustega kaasaskäimine ning selle mõju üldiselt andmekaitsele/infoturbele ettevõttes

Lektor: Maili Torma, Data and privacy protection OÜ andmehalduse ja isikuandmete kaitse ekspert ning MTÜ Eesti Andmekaitse Liidu juhatuse liige

12.10 – 12.40
Aeg lõunapausiks
12.40 – 13.40
Avalikule teabele juurdepääs teabenõudja vaatest

Lektor: Merit Valgjärv, Tallinna Strateegiakeskuse andmekaitsejuht

13.40 – 13.50
Sirutuspaus
13.50 – 14.50
Tehisintellekti kasutamise võimalused avalike ülesannete täitmisel ja bürokrati kasutamise kogemus

Lektor: Raul Kallas, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti digiteenuste osakonna juhataja

14.50 – 15.00
Sirutuspaus
15.00 – 16.00
Avaliku teabe seadusest ja isikuandmete kaitse seadusest tulenev kohtupraktika ning trahvid

Lektor: Urmas Kukk, advokaadibürooga KPMG Law vandeadvokaat, isikuandmekaitse ekspert

OSALUSTASU

179 €

Hind sisaldab loenguid kuus akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale, soovi korral tõendit teemade läbimise kohta ja järelvaatamise võimalust 30 päeva.

SIHTRÜHM: Riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku avaliku teabe- ja isikuandmete kaitse temaatikaga, juristid, andmekaitsespetsialistid, küberturbe eest vastutajad, juhid ning kõik teised huvilised

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Veebiseminari esinejad

Urmas Kukk

Urmas Kukk

advokaadibürooga KPMG Law vandeadvokaat, isikuandmekaitse ekspert

Urmas Kukk on hindamatu kogemusega tunnustatud spetsialist privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal, selles valdkonnas on ta esindanud nii haldusorganite kui ka eraisikute huve. Ta on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige. Lisaks advokaaditööle peab Urmas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas loenguid privaatsusõiguse ja isikuandmete kaitse teemadel.

Regiina Sepp

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium andmete taaskasutuse programmijuht

Regiina Sepp on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis andmete taaskasutuse programmijuht. Ta on MKM ridades olnud juulist 2023 ning peamine fookus on suunatud inimkesksele andmekorraldusele, mis hõlmab endas inimese võimestamist läbi andmeteadlikuse kasvu, kuidas privaatsuskaitsvalt ja turvaliselt endaga seotud andmeid hallata, vahetada, kasutada, kuidas jõuda selleni, et tehnoloogilised lahendused ja õigusruum toetaks inimest.

Maili Torma

Data and privacy protection OÜ andmehalduse ja isikuandmete kaitse ekspert ning MTÜ Eesti Andmekaitse Liidu juhatuse liige

Maili Torma on andmetega töötanud terve oma tööelu nii Eestis kui ka Suurbritannias. Andmetega seotud kogemused on tal nii analüütika, teabe- ja andmehalduse kui ka andmekaitse vallast.

Merit Valgjärv

Tallinna Strateegiakeskuse andmekaitsejuht

Merit Valgjärv on magistrikraadiga võrdsustatud hariduse omandanud Tartu Ülikoolis. Andmekaitse valdkonnas on Merit tegutsenud üle 20 aasta, neist 20 aastat töötas ta Andmekaitse Inspektsioonis. Alates 2018. aastast töötab ta Tallinna Linnavalitsuses.

Raul Kallas

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti digiteenuste osakonna juhataja

Registreeri koolitusele

Veebipilet

179 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

159 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo