Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Tehisintellekti uus määrus ja EL-i uus küberturvalisuse direktiivi muudatused - millised on mõjud ettevõttele?

Lektor: Urmas Kukk

Euroopa Parlament kiitis märtsis lõplikult heaks Euroopa tehisintellekti määruse ning selle jõustumine on lõpusirgel. Tehisintellekti käsitleva õigusakti eesmärk on anda tehisintellekti arendajatele selged nõuded ja kohustused seoses tehisintellekti konkreetsete kasutusviisidega. Samal ajal püütakse määrusega vähendada ettevõtjate, eriti just väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate haldus- ja finantskoormust.

Programm

12.50 – 13.00
Kogunemine veebikeskkonda
13.00 – 15.00
Tehisintellekti uus määrus ja selle mõju ettevõtetele
  • Kuidas täpsemalt hakkab uus määrus mõjutama Eesti ettevõtteid ning tehisintellekti kasutajaid tervikuna?
  • Millised õigusaktid reguleerivad AI-d ja millised riskid kaasnevad tehisintellekti kasutamisel?
  • Millised erireeglid hakkavad kohalduma generatiivsetele tehisintellektisüsteemidele?
  • Milliste lahenduste puhul kohaldub tehisintellekti määruses sätestatud kohustus registreerida oma lahendus ELi andmebaasis?
  • Milliseid sanktsioone võib järelevalveasutus ettevõttele määrata ja kui suured on trahvid?
  • Millised asutused hakkavad teostama järelevalvet?
  • Kas ja kuidas mõjutab tehisintellekti määrus tehisintellektil põhinevate lahenduste lõppkasutajaid?
  • Kes vastutab, kui tehisintellekti poolt loodud teos rikub kellegi autoriõigusi?
  • Kes vastutab, kui rikutakse kellegi isikuandmete kaitse õigusi?
  • Milleks peavad ettevõtted ja asutused hakkama valmistuma?
OSALUSTASU

129 €

Hind sisaldab loengut kaks ja pool akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale, 30 päeva järelvaatamist ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: andmekaitsespetsialistid ja – ametnikud, juhid, osakonnajuhid, siseaudiitorid,  juristid, IT-spetsialistid, riskijuhid, juhid ning kõik teised huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Urmas Kukk

Urmas Kukk

Advokaadibürooga KPMG Law vandeadvokaat, isikuandmekaitse ekspert

Urmas Kukk on hindamatu kogemusega tunnustatud spetsialist privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal, selles valdkonnas on ta esindanud nii haldusorganite kui ka eraisikute huve. Ta on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige. Lisaks advokaaditööle peab Urmas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas loenguid privaatsusõiguse ja isikuandmete kaitse teemadel.

Registreeri koolitusele

Veebipilet

129 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

119 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo