Search
Close this search box.

Privaatsuspoliitika

Vastutav isikuandmete töötleja

Osaledes Koolitusturg OÜ korraldatavatel koolitustel kasutatakse teie isikuandmeid lähtudes selles privaatsusteates väljatoodud põhimõtetest.
Vastutavaks isikuandmete töötlejaks on Koolitusturg OÜ, registrikood 12912212, Toompuiestee 21, Tallinn.
Isikuandmete töötlemist puudutavates küsimustes palume pöörduda info@koolitusturg.ee

Mis on isikuandmed ning milliseid isikuandmeid me kasutame, miks kasutame ja kui kaua hoiame?

Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid füüsilise isiku kohta, mis väljendavad tema füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Põhiliselt on meie valduses olevateks andmeteks juriidiliste isikute töötajate andmed, kes meie koolitustel osalevad.

Andmed, mida meie oma tegevuse käigus töötleme ja säilitame ning nende säilitamise eesmärk:

Nimetus Eesmärk Õiguslik alus Säilitustähtaeg
Ees- ja perekonnanimi
-Raamatupidamine,
-Arveldus,
-Statistika,
-Turundus

-Seaduslik kohustus,
-Lepingu täitmine,
-Õigustatud huvi,
-Õigustatud huvi

-7 aastat
-3 aastat
-Kuni töökoha vahetamiseni või kliendi kustutamiseni

E-posti aadress

-Kliendisuhted
-Turundus

-Õigustatud huvi,
-Nõusolek

-Kuni töökoha vahetamiseni või kliendi kustutamiseni
-Nõusoleku tagasivõtmiseni

Töökoht

-Statistika,
-Turundus

-Õigustatud huvi,
-Õigustatud huvi

-Kuni töökoha vahetamiseni või kliendi kustutamiseni

Osaletud koolitused

-Arveldus,
-Statistika,
-Turundus

-Lepingu täitmine,
-Õigustatud huvi,
-Õigustatud huvi

-3 aastat
-Kuni töökoha vahetamiseni või kliendi kustutamiseni

Isikuandmed, mida töötleme õigustatud huvi alusel, ei ole otseselt vajalikud lepingu täitmiseks või seaduse nõuete järgimiseks, kuid nende abil saame efektiivsemalt ja mugavamalt korraldada kliendisuhtlust ning planeerida oma äritegevuses edaspidiseid koolitusi. Seega on meie soov neid andmeid kliendile läbipaistval viisil kasutada. Samas on teil alati õigus avaldada soovi selle lõpetamiseks ja vastavate andmete unustamiseks. Vastava sooviga pöörduge palun ülaltoodud kontaktile.

Nõusolekupõhine andmetöötlus

Saame teie e-posti aadressi koolitusele registreerudes, tagasiside lehel soovi korral seda meiega jagades või kui sisestate selle uudiskirjaga liitumise lahtrisse. Kasutame seda kontakti lisaks koolituse kohase teabe jagamisele ka meie uudiskirja edastamiseks, millest saate igal ajal loobuda kasutades uudiskirja jaluses olevat loobumisnuppu või andes sellest meile vabas vormis teada.

Kellele me teie isikuandmeid edastame

Vastutava andmetöötlejana me ei edasta ega jaga meie valduses olevaid isikuandmeid kolmandate osapooltega.

Millised on teie õigused isikuandmetega seoses

Igale isikule on seadusega tagatud õigus saada teavet ja kaasa rääkida oma isikuandmete töötlemisele. Loetleme need õigused alljärgnevalt, kuid tuleb arvestada, et iga õiguse rakendamine ei ole absoluutne ja võib olla osaliselt piiratud mõne meie suhtes kohalduva kohustusega. 

  • Õigus oma andmetega tutvuda
  • Õigus andmeid parandada
  • Õigus olla unustatud
  • Õigus andmete ülekandmisele
  • Õigus esitada vastuväiteid
  • Õigus andmetöötlust piirata
  • Nende õiguste rakendamiseks kirjutage palun meile ülaltoodud kontaktile.
  • Õigus pöörduda järelevalveasutuse poole
  • Selle õiguse rakendamise kohta vaadake palun täpsemalt www.aki.ee 

Automaatsed otsused ja profileerimine

Me ei tee isikuandmete põhiseid automaatseid otsuseid ega profiilianalüüsi.

Privaatsusteade on koostatud 2018. aasta novembrikuus.
Koolitusturg OÜ