Search
Close this search box.

RIIGIHANGETE AASTAKONVERENTS 2024

Päevajuht: Johannes Tralla

Juba kaheteistkümnendat korda toimub Riigihangete aastakonverents, mille eesmärgiks on üheskoos hankijate ja pakkujatega analüüsida riigihangete valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid ning nendega kaasnevaid muudatusi ja tulevikuplaane.

Programm

9.30 – 10.00
Kogunemine ja tervituskohv
10.00 – 10.05
Konverentsi avasõnad ja sissejuhatus – Johannes Tralla
10.05 – 10.35
Rohehange – vähendame Eestis jalajälge

Lektor: Krista Kiil, Tallinna Strateegiakeskuse ostu- ja hankeosakonna projektijuht

10.35 – 11.25
Hindamiskriteeriumite ohud praktika näitel

Lektor: Britta Oltjer-Jaadla, Cuesta Advokaadibüroo juhtivpartner

11.25 – 12.00
Riigihangete põletavamad teemad 2024

Lektorid:

Evelin Karindi-Kask, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse hankejuht ning

Estella Põllu, Rahandusministeeriumi Riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakonna valdkonna juht

Ettekanne toimub intervjuu vormis, mille viib lektoritega läbi ajakirjanik Johannes Tralla.

12.00 – 12.50
Aeg lõunapausiks
12.50 – 13.25
Mis on alliansshanked?

Lektor: Kadri Matteus, advokaadibüroo MATTEUS partner

13.25 – 14.10
Karistusõiguslik vastutus riigihangetes

Lektor: Norman Aas,Tallinna Ülikooli kriminaalõiguse lektor, endine peaprokurör, Advokaadibüroo SORAINEN vandeadvokaat/partner

14.10 – 14.30
Kohvipaus
14.30 – 15.10
Huvide konfliktid riigihangetes

Lektor: Erki Fels, advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat

15.10 – 15.45
Konkurentsi- ja riigihankeõiguse kokkupuutepunktidest

Lektor: Mario Sõrm, SORAINEN advokaadibüroo advokaat

15.45 – 16.15
Paneeldiskussioon teemal: Apsud riigihangetes ja riigihangete tulevik 2025

Diskussiooni juhib ajakirjanik Johannes Tralla ning sõna saavad:

Erki Fels, advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat

Mario Sõrm, SORAINEN advokaadibüroo advokaat

Mart Parind, advokaadibüroo NOVE nõunik ning Euroopa õiguse, intellektuaalomandi ja spordiõiguse valdkondade juht

16.15 – 16.30
Päeva lõpetamine
Päeva juht: Johannes Tralla
OSALUSTASU

199 €

Hind sisaldab loenguid kuus akadeemilist tundi, toitlustust saaliürituse korral, elektroonilisi materjale, 30 päeva järelvaatamist ja soovi korral tõendit teemade läbimise kohta.

SIHTRÜHM: hankespetsialistid, haldusjuhid, juristid, advokaadid, riigi- ja KOV esindajad, juhid ning kõik teised huvilised, kes tegelevad riigihangete korraldamisega

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Konverentsi esinejad

Johannes Tralla

ERR ajakirjanik ja saatejuht

Krista Kiil

Tallinna Strateegiakeskuse ostu- ja hankeosakonna projektijuht

Britta Oltjer-Jaadla

Cuesta Advokaadibüroo juhtivpartner

Britta Oltjer -Jaadla on Cuesta Advokaadibüroo juhtivpartner. Tal on enam kui 16- aastane advokaadina töötamise kogemus. Riigihangetega puutus Britta algselt kokku 2001. aastal, kui ta töötas juriidilise nõustajana. Oma igapäevatöös nõustab B. Oltjer nii hankijaid kui ka pakkujaid esindades kliente edukalt nii hankedokumentide ettevalmistamisel kui ka esindamisel riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtutes. Britta omab ka märkimisväärset kogemust erinevate riigihangetealaste seminaride ja koolituste läbiviimisel.

Evelin Karindi-Kask

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse hankejuht

Estella Põllu

Rahandusministeeriumi Riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakonna valdkonna juht

Kadri Matteus

advokaadibüroo MATTEUS partner

Kadril Matteus on üle 10-aastase kogemusega vandeadvokaat ja tema missiooniks on pakkuda tipptasemel ja paindlikku õigusteenust spetsiifilistes valdkondades ja sektorites. Olles töötanud pikaaegselt Eesti tippbüroos, teab ta, mida tähendab professionaalne teenuse osutamine, kliendikesksus ning absoluutne pühendumus oma valdkonnale. Tänapäeval ei piisa edu saavutamiseks millegi teadmisest, vaid üksnes klientide ja oma valdkonnaga süvitsi minemine annab tõelise konkurentsieelise. Kadri Matteus on üks Eesti tuntumaid advokaate riigihangete alal, nõustan nii hankijaid kui ettevõtjaid alates hankekordade väljatöötamisest kuni kohtuvaidlustes esindamiseni.

Norman Aas

Tallinna Ülikooli kriminaalõiguse lektor, endine peaprokurör, Advokaadibüroo SORAINEN vandeadvokaat/partner

Norman Aas on töötanud enam kui 17 aastat prokurörina ning puutunud kokku sadade kriminaal- ja korruptsioonikuritegude menetlemisega. Majanduskuritegude ennetamise ja uurimise valdkonna juhina advokaadibüroos Sorainen on Norman Aas aidanud paljudel klientidel probleeme ennetada ja lahendada.

Erki Fels

Erki Fels

advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat

Vandeadvokaat Erki Fels on kohtuvaidleja, kes tegeleb peamiselt haldus- ja tsiviilasjadega. E. Fels on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse spetsialiste.

Mario Sõrm

SORAINEN advokaadibüroo advokaat

Mario Sõrm omab pikaajalist töökogemust avalikust sektoris, sealhulgas on ta olnud nõukogu liige erinevates riigiettevõtetes. Mario on aktiivselt panustanud seadusloomesse – lisaks konkurentsiseadusele on ta kehtiva riigihangete seaduse üks autoritest. 2020. aasta märtsini töötas ta rahandusministeeriumis riigihangete ning riigiabi osakonna nõunikuna suheldes ja nõustades igapäevaselt hankeküsimustes nii hankijaid kui ka pakkujaid.

Mart Parind

Mart Parind

advokaadibüroo NOVE nõunik ning Euroopa õiguse, intellektuaalomandi ja spordiõiguse valdkondade juht

Advokaadibüroo NOVE nõunik Mart Parind on tunnustatud riigihankeõiguse spetsialist, kellel on antud valdkonnas unikaalne kogemus ja kompetents. Enne NOVE-ga liitumist tegutses ta aastail 2017-2022 riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) liikmena lahendades sadu riigihankevaidlusi. VAKO liikmena oli Mart ka Eesti ametlik esindaja Euroopa Komisjoni juures asuvas riigihankevaidlusi lahendavate esimese astme asutuste võrgustikus. Veel enne VAKO liikme ametisse asumist töötas Mart riigihangetele spetsialiseerunud advokaadina. Tema kaasjuhtimisel on koostatud Eesti riigihangete valdkonna tuumikteos - riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne (Juura 2019.) Tänasel päeval õpetab ta tudengitele riigihankeõigust Tallinna Ülikoolis. M. Parindi toimetamisi riigihangete vallas toetavad tema süvateadmised Euroopa Liidu õigusest - rajaneb ju Eesti riigihangete seadus suuresti EL valdkondlikel direktiividel. Ta on eesti keeles ainulaadse EL õiguse ja Eesti õiguse suhteid käsitleva koguteose - "Euroopa Liidu õigus. Eesti vaade" (UKU 2022) -, mis on leidnud tee paljude õigusnõustajate ja kohtunike lauale, autor.

Registreeri konverentsile

Veebipilet

169 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

159 Lisa korvi

Saalipilet

199 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo