Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Olulised õigusteadmised haridusasutuse töötajatele

Lektor: Külli Kröönström

21. sajandi õpetajatöö eeldab lisaks pedagoogikateadmistele orienteerumist ka õigusvaldkonnas. Loengusarja teises osas käsitleme esimesest loengust ajapuudusel välja jäänud teemasid nagu autorikaitse ja töölepingud ning samuti räägime teemadel, mis kõige rohkem küsimusi tekitasid, näiteks hinnete vaidlustamise ja andmekaitse küsimused.

Programm

10.50 – 11.00
Kogunemine veebikeskkonda
11.00 – 13.15
Olulised õigusteadmised haridusasutuse töötajatele
  • Ülevaade tööõiguse põhiprintsiipidest
  • Probleemidest töölepingu täitmisel õppeasutuses
  • Andmekaitsest laste- ja haridusasutuses
  • Autorikaitse probleemidest laste- ja haridusasutuses
  • Karistamine laste- ja haridusasutuses – kas üldse ja millised meetodid on lubatud
  • Koolikorra mittetäitmise näited ja tagajärjed
  • Hinnete vaidlustamisest ja kohtupraktika õpilastele pandud hinnete vaidlustamises
  • Ülevaade Riigikogu sotsiaalkomisjoni aktuaalsetest seisukohtadest ja algatustest haridusküsimustes
OSALUSTASU

129 €

Hind sisaldab loengut kolm akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale, järelvaatamise võimalust 30 päeva ning soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: haridusasutuste juhid, õpetajad, tugipersonal

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Külli Kröönström

OÜ Northern Beauty and Justice õigusnõunik ning EHL jurist

Registreeri koolitusele

Veebipilet

129 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

119 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo