Search
Close this search box.

TÖÖÕIGUSE SEMINAR

Kasulikud nõuanded tööseaduste muudatustes orienteerumiseks

Lektorid: Kaia Kuusler, Tambet Toomelae ja Thea Sogenbits

Seminari eesmärgiks on anda ülevaade ja pakkuda tööandjatele vastuseid  sel aastal töösuhteid puudutavatest enim probleeme tekitanud küsimustest.

Programm

9.50 – 10.00
Kogunemine veebiruumi
10.00 – 12.00
Mida tuleb teada töötajate biomeetriliste andmete töötlemisest?

Lektor: Thea Sogenbits, küberturbe ja andmekaitse ekspert

 • Milleks biomeetrilisi andmeid kasutada saab?
 • Kas tööandjate soovid biomeetriliste andmete kogumiseks ja kasutamiseks on põhjendatud ja eesmärgipärased?
 • Mida peab tööandja teadma, kui ta soovib koguda töötajate biomeetrilisi andmeid?
 • Kas tööandjal on õigus nõuda biomeetrilisi andmeid?
12.00 – 12.30
Sirutuspaus
12.30 – 14.00
Tööaja ja töötasu vähendamine ning töölepingu lõpetamisega seotud kitsaskohad

Lektor: Kaia Kuusler, advokaadibüroo KPMG Law OÜ vandeadvokaat

 • Tööaja ja töötasu vähendamisega seotud sätted ja ohud
 • Tasude arvestamise põhimõtted töötasu vähendamisel
 • Tööandja algatusel töölepingu lõppemise erinevad alused
 • Lepingu ülesütlemise etteteatamistähtajad, ülesütlemise eeltingimused
 • Koondamise põhilised reeglid, sealhulgas kollektiivne koondamine ja suhtlus Töötukassaga
14.00– 14.15
Sirutuspaus
14.15– 15.45
Töötaja vilepuhumisega seotud töökeskkonna õiguslikud aspektid

Lektor: Tambet Toomela, Advokaadibüroo Eversheds Sutherlands andmekaitse, tööõiguse, nõustamise, intellektuaalomandi- ja IT õiguse valdkonna juht

 • Millised on vilepuhuja seadusest tulenevad õigused ja kohustused töötajale ning tööandjale?
 • Millised on nõuded vihjeandja kaitsmise osas sh tööandja tõendamiskoormis
 • Töötajate hoiakud vihje andmisele ja hirmud seoses menetlemisega
OSALUSTASU

169 €

Hind sisaldab loenguid kuus akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale, järelvaatamise võimalust 30 päeva ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: Personalijuhid ja – spetsialistid, raamatupidajad, juristid, ettevõtete juhid, ettevõtjad ning kõik teised teemadest huvitatud juhid ja spetsialistid

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi seminari programmis ja ajakavas!

Seminaripäeva esinejad

Kaia Kuusler

advokaadibüroo KPMG Law OÜ vandeadvokaat

Kaial Kuusleril on pikaajaline kogemus klientide nõustamises tööõiguse kõikvõimalikes küsimustes, samuti ühinguõiguse-, kinnisvara- ja asjaõigusega seotud küsimustes. Lisaks Eestis omandatud magistrikraadile on K. Kuusler oma oskusi ja teadmisi täiendanud Saksamaal, õppides semestri Göttingeni Ülikoolis ning praktiseerides tööõigust Saksamaa ühes suurimas advokaadibüroos Heuking Kühn Lüer Wojtek. Enne liitumist Advokaadibürooga KPMG Law töötas Kaia regionaalses äriõigusele spetsialiseerunud advokaadibüroos SORAINEN.

Tambet Toomela

Advokaadibüroo Eversheds Sutherlands andmekaitse, tööõiguse, nõustamise, intellektuaalomandi- ja IT õiguse valdkonna juht

Tambet Toomela on partner ja vandeadvokaat, kes juhib advokaadibüroos andmekaitse, tööõiguse, nõustamise, intellektuaalomandi- ja IT õiguse valdkondi. T. Toomela on tegutsenud klientide esindamise ja nõustamise alal üle 20 aasta. Ta on hinnatud lektor GDPR ja tööõiguse seminaridel, sh koolitanud Tööinspektsiooni juriste, kirjutanud nimetatud teemadel arvukalt nii teadussfääris kui päevameedias ning andnud oma panuse ka õigusloomesse.

Thea Sogenbits

küberturbe ja andmekaitse ekspert

Thea Sogenbits on küberturbe ja andmekaitse ekspert. Igapäevaselt kaitseb ta meie kõigi maksusaladust. Teadlasena uurib ta küberkuritegelike organisatsioonide äri ja rahvusvahelist piiriülest küberkuritegevust. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte.

Registreeri koolitusele

Veebipilet

169 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

159 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo