Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS: PECB sertifitseeritud andmekaitsespetsialist

Lektor: Thea Sogenbits

Koolituse eesmärk on anda osalejale vajalikud teadmised tööks andmekaitsespetsialistina ja valmistada osalejat ette sertifitseeritud andmekaitsespetsialisti eksamiks.

Kursusel osalenu:

 • mõistab IKÜM (GDPR) põhimõtteid ja oskab tõlgendada selle nõudeid
 • mõistab üldise isikuandmete kaitse määruse sisu ja seost teiste regulatiivsete raamistike ja asjakohaste standarditega, nagu ISO/IEC 27701 ja ISO/IEC 29134
 • omandab pädevuse täita organisatsiooni andmekaitseametniku rolli ja igapäevaseid ülesandeid
 • oskab teavitada, nõustada ja jälgida GDPR-i nõuete täitmist ning teha koostööd järelevalveasutusega

30.10 programm

10.20 – 10.30
Kogunemine veebikeskkonda
10.30 – 12.00
Sissejuhatus IKÜM (GDPR) kontseptsioonidesse ja põhimõtetesse
 • Koolituse eesmärgid ja struktuur
 • Üldine andmekaitsemäärus (GDPR)
 • IKÜMi põhilised kaalutlused
12.00 – 12.30
Sirutuspaus
12.30 – 14.00
Loeng jätkub
14.00 – 14.15
Sirutuspaus
14.15 – 16.00
Loeng jätkub
16.00 – 16.05
Sirutuspaus
16.05 – 17.35
Loeng jätkub

31.10 programm

10.20 – 10.30
Kogunemine veebikeskkonda
10.30 – 17.35
Andmekaitseametniku määramine ja andmekaitse nõuetele vastavuse programmi analüüs
 • Andmekaitseametniku määramine
 • Andmekaitse nõuetele vastavuse programmi analüüs
 • Suhe kõrgemate juhtidega
 • Andmekaitse poliitika
 • Töötluste register
 • Riskijuhtimise protsess

1.11 programm

10.20 – 10.30
Kogunemine veebikeskkonda
10.30 – 17.35
Andmekaitseametniku tegevused
 • Andmekaitse mõju hindamine
 • Dokumentatsiooni haldamine
 • Andmekaitse kontrollide hindamine
 • Andmekaitse ja tehnoloogia
 • Teadlikkus, koolitus ja suhtlus

2.11 programm

10.20 – 10.30
Kogunemine veebikeskkonda
10.30 – 17.35
Andmekaitse nõuete jälgimine ja pidev täiustamine
 • Intsidentide haldamine ja isikuandmete rikkumised
 • Nõuete jälgimine ja mõõtmine
 • Andmekaitse sisemine auditeerimine
 • Mittevastavuste käsitlemine
 • Pidev täiustamine
 • Koolituse lõpetamine

3.11 programm

10.20 – 10.30
Kogunemine veebikeskkonda
10.30 – 13.30
Sertifikaadieksam
OSALUSTASU

2699 €

Hind sisaldab 4 x kaheksa akadeemilist tundi loenguid koos pausidega, inglise keelseid digitaalseid materjale, inglise keelset sertifikaadieksamit, sertifitseerimist ning vajadusel 12 kuu jooksul üht tasuta korduseksamit.

SIHTRÜHM: 

 • Isikuandmetega oma töös pidevalt kokku puutuvad ja andmekaitse eest vastutavad töötajad
 • Tulevased andmekaitsespetsialistid
 • Veel sertifitseerimata andmekaitsetöötajad, kes soovivad oma teadmisi kinnistada
 • Andmekaitse ja isikuandmete alase järelevalve eest vastutavad ametnikud

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituse ja eksami viib läbi:

Thea Sogenbits

PECB sertifitseeritud koolitaja

Thea Sogenbits on küberturbe ja andmekaitse ekspert. Igapäevaselt kaitseb ta meie kõigi maksusaladust. Teadlasena uurib ta küberkuritegelike organisatsioonide äri ja rahvusvahelist piiriülest küberkuritegevust. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte.

Registreeri koolitusele

Veebipilet

2699 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo