Search
Close this search box.

KOOLITUS Tartus

Olulisemad maksu- ja tööõiguse muudatused raamatupidajatele!

Koolituse eesmärgiks on selgitada 2022. aastal aset leidvate maksumuudatuste olulisi nüanse ning muudatusi 2022. aastal jõustuvate laste- ja perepuhkuste muudatuste ning puhkusetasude arvestuse osas.

Programm

9.30–10.00
Registreerimine ja tervituskohv
10.00 – 12.00
Olulisemad maksumuudatused

Lektor: Ivo Vanasaun

  • Käibemaksumuudatused
  • Tulumaksumuudatused
  • Maksukorralduse seaduse muudatused
  • Maamaksuga seonduvad muudatused
12.00 – 12.15
Sirutuspaus
12.15 – 14.00
Tööõiguse muudatused raamatupidajatele

Lektorid: Elina Soomets

  • Tööaeg ja töötasuga seotud arvestus, sh ületunnitöö
  • 2022. aastal jõustuvad muudatused laste- ja perepuhkuste osas
  • Puhkusetasu arvestus (õppepuhkus, osalise või täielikult puuduva töövõimega töötaja, alaealise põhipuhkus)
  • Millised kaugtööga seotud kulud peab töötajale hüvitama?
  • Koondamise reeglid ja võimalused
OSALUSTASU

149 €

Hind sisaldab loengut viis akadeemilist tundi, kohvipause, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: raamatupidajad, finantsjuhid ja -spetsialistid, juhid ning kõik teised huvilised

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esinejad

Ivo Vanasaun

advokaadibüroo FORT maksunõunik

Ivo Vanasaun on pikaajalise kogemusega maksuekspert, kelle lemmikteemadeks on äriühingu tulumaks, füüsilise isiku tulumaks ja rahvusvaheline maksustamine. Ta on töötanud seitse aastat Rahandusministeeriumis, juhtides seal otseste maksude talitust. Ivo osales Eesti unikaalse äriühingu tulumaksu süsteemi kasutuselevõtu protsessis ning on nõustanud Gruusia valitsust samasuguse tulumaksumudeli kasutuselevõtul. Kuni 2018. a kevadeni oli Ivo 12 aastat Deloitte Eesti maksutiimi üks võtmeisikutest, juhtides seal keerulisi siseriiklikke ja rahvusvahelisi maksunõustamise projekte. Ivol on põhjalikud teadmised tehingute nõustamises ja ettevalmistamises, sealhulgas maksualaste auditite läbiviimises, kontsernide juriidilise struktuuri ja ärimudeli ümberkujundamises, optsiooniprogrammide loomises ning mobiilse tööjõu maksustamise küsimustes.

Elina Soomets

M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner/jurist

Elina Soomets on kõrgelt tunnustatud jurist, kel on 20- aastane kogemus tööõiguse valdkonnas. Ta on M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ asutaja ning partner. Ühtlasi on Elina tööõiguse lektor Tartu Ülikoolis ja Eesti tööõiguse ekspert Euroopa Tööõiguse Võrgustikus (European Labour Law Network).

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo