Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Teabehalduskorra ja dokumentide liigitusskeemi koostamine ning ajakohastamine

Loengu eesmärgiks on anda soovitusi ja juhiseid teabehalduskorra koostamiseks ja analüüsiks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
Koolitusel osaleja saab digitaalsed näidismaterjalid (teabehalduskord, dokumentide liigitusskeem).

  • Õppekava rühm: sekretäri- ja ametnikutöö, dokumendihaldus
  • Meetodid: loeng ja juhtumite arutelu

Programm

9.50–10.00
Kogunemine veebiruumi
10.00-11.30
Teabehalduskorra ja dokumentide liigitusskeemi koostamine ning ajakohastamine.
Lektor: Maila Kukk
  • Soovitused, milline peaks olema teabehalduskorra struktuur.
  • E-kirjade hõlmamise ja säilitamise kajastamine dokumendihalduskorras.
  • Digiteerimise korralduse kajastamine dokumendihalduskorras.
  • Dokumentide liigitusskeemi koostamine ja ajakohastamine.
  • Kuidas kajastada liigitusskeemis andmekogusid ja registreid?
  • Murekohad ja lahendused säilitustähtaegade määramisel.
OSALUSTASU

109 €

Osalustasu sisaldab loengut kaks akadeemilist tundi veebis, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: Assistendid, juhiabid, arhivaarid, dokumendihaldurid ja kõik teised administratiivtöötajad

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Lektor

Maila Kukk

Assistendid, juhiabid, arhivaarid, dokumendihaldurid ja kõik teised administratiivtöötajad

arhiivindusspetsialist

Maila Kukk on arhiivindusspetsialist, pikaajalise erialase töökogemusega nii eraettevõtetes kui ka avaliku sektori asutustes. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli dokumendihalduse magistriõppe ja omab arhivaari kutsetunnistust.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo