Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Ehitisregistri muudatused alates novembrist 2021

Koolituse käigus toome teie ette kõige värskemad uuendused. Sh jõuavad avalikkuse ette projekteerimistingimuste taotlus ja tingimuste väljastamine, ehitus- ja kasutusloa taotlused ning teatised ja nende menetlemine.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

9.50–10.00
Kogunemine veebiruumi
10.00-12.30
Ehitisregistri muudatused alates novembrist 2021 ja uuendused 2022
OSALUSTASU

109 €

Osalustasu sisaldab loengut 2,75 akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM:  ehitusettevõtjad, haldusjuhid, omavalitsustute esindajad, riigiasutuste ehitusvaldkonna spetsialistid ja juhid ning kõik teised huvilised

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Ege Netse

Ege Netse

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ehitus- ja elamuosakonna ehitisregistri talituse peaspetsialist

Ege Netse alustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis klienditoe teenuse osutamist ja ehitisregistri testimist 2019. aasta märtsis, kiirelt lisandusid klienditoe töö korraldamine, erinevate ehitisregistri koolituste läbiviimised ja kasutajajuhendite koostamised ning erinevate ehitisregistri arendusprojektides osalemised ja läbiviimised. Ege on varasemalt töötanud ehitus- ja projekteerimisfirmades, kus muuhulgas taotles ehitus- ja kasutuslubasid ning koordineeris detailplaneeringute koostamist ning kohalikes omavalitsustes erinevatel töökohtadel täites erinevaid ülesandeid, sealhulgas maamaksu määramine ja andmebaasi loomine ja haldamine, maa riigiomandisse jätmise eelsed toimingud, aadressiandmete muutmine ja korrastamine, detailplaneeringute haldamise süsteemi edasiarendamine, detailplaneeringute menetlemisega seotud ülesanded ja ehitisregistri korrastamine. Ege on koostööpartneriks projekteerimisfirmas, kus koordineerib detailplaneeringute koostamist. Ege on läbinud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna täiendusõppeprogrammi Kinnisvaraõiguses.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo