KOOLITUS

Käibemaksu korrigeerimise uus põhimõte

Koolituse eesmärgiks on käsitleda 01.07.2021 käibemaksuseaduse muudatust tasumata arvete käibemaksu korrigeerimisel ning teisi tasumata arvete, ettemaksuarvete ja kreeditarvete maksuprobleeme.
Meetodid: Loeng ja arutelu

Programm

9.30 – 10.00
Kogunemine ja hommikukohv
10.00 – 11.30
Loeng: Käibemaksu korrigeerimise uus põhimõte

Koolituse teemad:

  • Tasumata arvete, ettemaksuarvete ja kreeditarvete maksuprobleemid
  • Tasumata arvete käibemaksu korrigeerimise uus põhimõte 01.01.2022
  • Sisendkäibemaksu mahaarvamise põhinõuded käibemaksuseaduse ja
  • Tulumaksuseaduse nõuded arvele (algdokumendile) maksustamise nüansid
  • Kui algdokument ei ole korrektne, siis kas arvet (algdokumenti) saab ostja täiendada ja millal nõuda uut arvet
  • Nõuded arvele ja tehingute tõendamise probleemid
  • Kohtupraktika arvete teemal
11.30 – 11.45
Sirutuspaus
11.45 – 13.00
Loeng jätkub
OSALUSTASU

149 €

Osalustasu sisaldab loengut 4 akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale, kohvipause saalis, soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta ja 7 päeva järelvaatamist.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Tõnis Elling

Tõnis Elling

juhtiv maksunõustaja

Tõnis Elling on maksundusega tegelenud rohkem kui 20 aastat. Esimene tööalane kokkupuude maksundusega oli tal 1999. aastal, kui ta asus tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametniku perioodile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis 2005-2018. Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast lisandus õppejõu ametile paralleelselt maksunõustaja töö rahvusvahelises nõustamisfirmas Grant Thornton Rimess OÜ. Alates 2015. aastast järgnes töö Leinonen OÜ nõustamisüksuse juhina ja hiljem Deloitte Advisory AS juhtiva maksunõustajana. Alates 2019 töötab Tõnis Ernst & Young Baltic AS juhtiva maksunõustajana ja õpetab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas maksundust ning Tallinna Majanduskoolis käibemaksu. Tõnis Elling valiti 2008. aastal tudengite poolt Sisekaitseakadeemia parimaks õppejõuks. Aastatel 2009–2012 valiti Tõnis Sisekaitseakadeemia Finantskolledži parimaks õppejõuks ja 2013. aastal parimaks kõnelejaks. Aastal 2016 andis Sisekaitseakadeemia Tõnisele Sisekaitseakadeemia teenetemedali II klassi – hõberisti. Hariduselt on Tõnis jurist ja tal on pooleli õpingud Tartu Ülikooli doktorantuuris. Tema uurimisvaldkonnaks on finantsteenuste käibemaksuga maksustamine.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo