VEEBIKOOLITUS

Ehitisregistri tähtsamad uuendused.

Lektor: Ege Netse

Koolituse eesmärk on selgitada ehitisregistri toimimist uues kuues nii teoorias kui ka praktiliste näidete kaudu, et koolituse läbinud oskaksid ehitisregistris tegutseda, sh esitada KOV-le ehitusloa taotlust ning lahendada projekti kooskõlastamisel tehtud märkusi.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

9.50–10.00
Kogunemine veebiruumi
10.00 – 12.00
Tähtsaimad ehitisregistri uuendused.

Lektor: Ege Netse

Uued võimalused ehitisregistris:

  • Andmete esitamise teatis
  • Ehitus- ja kasutusload ning -teatised
  • Visuaalsed võimalused ja kaardiotsing
  • „Minu ehitised“
  • Praktilised küsimused, nagu enda ja oma ettevõtte andmete haldamine, teavitused jmt
  • Maa-alused kommunikatsioonid – torud, kaablid jm
  • Statistilised päringud
  • Lahendused praktikas enam küsimusi tekitavatele murekohtadele
OSALUSTASU

99 €

Hind sisaldab loengut kaks ja pool akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: ehitusettevõtjad, haldusjuhid, omavalitsustute esindajad, riigiasutuste ehitusvaldkonna spetsialistid ja juhid ning kõik teised huvilised

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Ege Netse

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ehitus- ja elamuosakonna ehitisregistri talituse peaspetsialist

Ege Netse alustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis klienditoe teenuse osutamist ja ehitisregistri testimist 2019. aasta märtsis, kiirelt lisandusid klienditoe töö korraldamine, erinevate ehitisregistri koolituste läbiviimised ja kasutajajuhendite koostamised ning erinevate ehitisregistri arendusprojektides osalemised ja läbiviimised. Ege on varasemalt töötanud ehitus- ja projekteerimisfirmades, kus muuhulgas taotles ehitus- ja kasutuslubasid ning koordineeris detailplaneeringute koostamist ning kohalikes omavalitsustes erinevatel töökohtadel täites erinevaid ülesandeid, sealhulgas maamaksu määramine ja andmebaasi loomine ja haldamine, maa riigiomandisse jätmise eelsed toimingud, aadressiandmete muutmine ja korrastamine, detailplaneeringute haldamise süsteemi edasiarendamine, detailplaneeringute menetlemisega seotud ülesanded ja ehitisregistri korrastamine. Ege on koostööpartneriks projekteerimisfirmas, kus koordineerib detailplaneeringute koostamist. Ege on läbinud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna täiendusõppeprogrammi Kinnisvaraõiguses.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo