Search
Close this search box.

VEEBISEMINAR

Isikuandmete kaitse praktikas 2023

Lektorid: Andres Ojaver, Maarja Pild ja Thea Sogenbits

Seminari eesmärgiks on jagada kuulajatele olulisi leide Euroopa Liidu uusimast kohtupraktikast andmekaitse valdkonnas. 

Samuti selgitame töötajate ja tööandjate õigusi ning kohustusi jälgimisseadmete kasutamiseks, et see ei läheks vastuollu isikuandmete kaitse regulatsioonide ja reeglitega. 

Lisaks keskendume praktilistele näidetele, et kuidas hakkama saada igapäevaselt küberohtudega.

Programm

9.50 – 10.00
Kogunemine veebikeskkonda
10.00 – 11.15
GPS süsteemide kasutamine ja isikuandmete kaitse – mida peab teadma?

Lektor: Andres Ojaver

 • Millised saavad olla tööandjate eesmärgid jälgimisseadmete kasutamisel?
 • Kuidas tööandjad saaksid õiguslikult korrektselt oma vara kasutust ja ka töötajaid jälgida?
 • Mida peab teadma jälgimisega kogutud andmete edastamisest kolmandatele isikutele?
 • Millisel õiguslikul alusel tohib jälgimisseadme kaudu isikuandmeid töödelda? Kas töötajalt peab küsima nõusolekut?
 • Milline võib olla andmete säilitamise tähtaeg ja salvestiste vaatamise kord?
 • Millised varalised ja mittevaralised nõuded võivad ebaseadusliku jälgimise korral tööandjat ohustada?
 • Kuidas teha õigustatud huvi analüüsi jälgimisseadmete kasutamiseks?
 • Kas jälgimisseadmete kasutamisel suureneb ka küberoht?
11.15 – 11.30
Sirutuspaus
11.30 – 13.00
Õngitsuskirjad, paroolid ja kaugtöö ohud

Lektor: Thea Sogenbits

 • Kaugtööga kaasnevad ohud ja ohutu hübriidkontor
 • Kuidas ära tunda õngituskirja ja -sõnumit ning sellega kaitsta ennast ning tööandjat
 • Turvalised salasõnad ja autentimise meetodid
13.00 – 13.15
Sirutuspaus
13.15 – 14.45
Kohtupraktika ja sanktsioonid Eestis ning EL-is 2023

Lektor: Maarja Pild

 • Kohtu- ja järelevalvepraktika olulisus
 • Põnevaid leide Eesti ja EL-i uuemast kohtupraktikast
OSALUSTASU

159 €

Hind sisaldab loengut viis akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: andmekaitsepetsialistid, juristid, riigi- ja KOV esindajad, juhid ning kõik teised huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esinejad

Thea Sogenbits

küberturbe ja andmekaitse ekspert

T. Sogenbits on küberturbe ja andmekaitse ekspert. Igapäevaselt kaitseb ta meie kõigi maksusaladust. Teadlasena uurib ta küberkuritegelike organisatsioonide äri ja rahvusvahelist piiriülest küberkuritegevust. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte.

Andres Ojaver

advokaadibüroo Hedman Partners & Co jurist

Andres Ojaver nõustab advokaate peamiselt isikuandmete kaitse valdkonnas. Varasemalt on Andres töötanud järelevalvedirektorina Andmekaitse Inspektsioonis ning andmekaitseametnikuna (DPO) Telias. See positsioon oli tihedalt seotud välise koostöö ja andmekaitsega Euroopa tasandil, mis on andnud talle nii teoreetilise kui ka praktilise kogemuse isikuandmete kaitse nõuetest ning nende rakendamisest organisatsioonis. Andres on ka külalislektoriks Tallinna Tehnikaülikoolis osaledes isikuandmete kaitse eksperttasemel täiendkoolitustel.

Maarja Pild

advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat

Maarja Pild on vandeadvokaat, kellel on laialdased teadmised ja suur kogemus meedia- ja andmekaitseõiguse valdkonnas. Maarja on edukalt esindanud kliente erinevates kohtumenetlustes ja muuhulgas esindanud kliente Euroopa Liidu Kohtus. Maarja on TRINITI Eesti IP-IT, meedia ja andmekaitse töögrupi juht ning Eesti Meediaettevõtete Liidu Pressinõukogu liige. Pressinõukogu on meedia eneseregulatsiooni vabatahtlik organ, mis pakub lugejatele, kuulajatele ja vaatajatele võimaluse leida meediaga vastuollu sattunult kohtuväliseid lahendusi.

Registreeri koolitusele

Veebipilet

159 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

149 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo