Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Kaasavate hübriid- ja virtuaalkoosolekute planeerimine ja teostus

Lektor: Liina Randmann

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi hübriid- ja virtuaalkoosoleku planeerimisest, ettevalmistamisest ja edukast läbiviimisest, et koosoleku käigus tagada kokkulepitud tegevuste elluviimine.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

9.50–10.00
Kogunemine veebiruumi
10.00 – 11.30
Kaasavate hübriidkoosolekute planeerimine ja teostus

Lektor: Liina Randmann

  • Hübriid- ja virtuaalkoosoleku läbiviimise tehniline ettevalmistus: tarkvara võimalused, vajaminev tehnoloogia
  • Sisuline ettevalmistus, hübriid- ja virtuaalkoosoleku skript ja esitluste ettevalmistus
  • Esinemine ja esitlus hübriid- ja virtuaalkoosolekul
  • Osalejate kaasamise võimalused hübriid- ja virtuaalkoosolekul
  • Hübriidkoosoleku väljakutsed ja võimalused
11.30 – 11.45
Sirutuspaus
11.45– 13.00
Loeng jätkub
OSALUSTASU

149 €

Hind sisaldab loengut neli akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: kõik huvilised olenemata ametist

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esinejad

Liina Randmann

tööpsühholoog ja koolitaja

Liina omab doktorikraadi juhtimisteadustes ja hetkel töötab ta Tallinna Tehnikaülikoolis, õpetades erinevaid psühholoogia aineid. Doktorikraadile eelnesid õpingud Tehnikaülikooli magistriõppes, mille lõpetamisel omistati talle sotsiaalteaduste teadusmagistri kraad. Eelnevalt on Liina Randmann lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala, ta omab magistrikraadi psühholoogias ja ta on omandanud ka õpetaja kutse Tallinna Pedagoogilises instituudis. Ta on Eesti töö – ja organisatsioonipsühholoogide ühingu asutaja liige ja 2005. aastast ka Euroopa töö – ja organisatsioonipsühholoogide assotsiatsiooni (EAWOP) liige. 2009. aastal omistati talle andragoogi kutsekvalifikatsiooni IV aste. Liina Randmann on oodatud lektor psühholoogiaalastel täienduskoolitustel ja konverentsidel.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo