Search
Close this search box.

ARENGUSEMINAR

Kuidas mõjusalt tunnustades ja õigesti tagasisidestades töötajate töövõimekust tõsta?

Lektorid: Annika Sööt, Katrin Alujev ja Ave-Gail Kaskla-Kuprys

Seminari käigus pakume kuulamiseks kolme olulist teemat, milleks on tagasiside andmine töötaja arengule kasulikul viisil, tunnustamine, mis motiveerib töötajaid veelgi panustama ning töötajatega usaldussuhte loomine läbi coachiva juhtimise.

Meetodid: loengud ja arutelud

Programm

9.30 – 10.00
Kogunemine veebikeskkonda
10.00 – 12.00
Coachiv juhtimine – kuidas käivitada oma töötajate ja meeskondade kiirem areng?

Lektor: Annika Sööt

12.00 – 12.45
Sirutuspaus
12.45 – 14.30
Kuidas anda ja saada tagasisidet, millest on edaspidises arengus kasu?

Lektor: Katrin Alujev

14.30 – 14.45
Sirutuspaus
14.45 – 16.00
Kuidas läbi tunnustamise tõsta töötaja eneseusku ning heaolutunnet?

Lektor: Ave-Gail Kaskla-Kuprys

OSALUSTASU

169 €

Hind sisaldab loengut kuus akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: Personalijuhid ja –spetsialistid, koolitus- ja arendusjuhid ning kõik teised personalitöid tegevad juhid ning spetsialistid

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi seminari programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esinejad

Annika Sööt

tulevikutreener, inspireerija ja ettevõtja

Annika Sööt on lahenduskeskne inspireerija, coach ja treener, kes omab üle 10 aastast kogemust finants- ja kindlustuskorporatsioonide müügiorganisatsioonide liidrina. Annika professionaalne elu olnud väga tihedalt seotud inimeste juhtimise ja arendamisega- süsteemi vaatest protsesside ja strateegiate juhtimise ning tulemuslikkuse kasvatamisega. Annika on läbinud ICF-i poolt akrediteeritud rahvusvahelise coachi väljaõppe “The ART & Science of Coaching” (Erickson College International, Kanada) ja on rahvusvaheliselt sertifitseeritud lahenduskeskne coach.

Katrin Alujev

koolitaja, terapeut

Katrin Alujev toimetab koolitaja ning konsultandina juba alates 2000. aastast. Katrin omab kogemust personali-ja kvaliteedijunina, koolitajana, konsultandi, juhtimiskvaliteedi eksperdi ning holistilise terapeudina. Katrin on EBS Executive Educationi koostööpartner alates aastast 2001 ja oli Personalijuhtimise arenguprogrammi juhtiv õppejõud aastatel 2005-2009. Tema läbiviidavate koolituste ja konsultatsioonide põhivaldkondadeks on täna arenguvestlused, vaimne tervis, stress, isiklik areng ning teenindusjuhtimine. Katrin on läbinud Tallinna Majanduskooli sekretär-raamatupidaja eriala, EBS rahvusvahelise ärijuhtimise ning Holistika Instituudi terapeudi väljaõppe. Pikemaajalisem erasektori töökogemus ettevõtetes TNT Eesti AS, Estravel. Alates 2014 on Katrinil erapraksis terapeudina ning ta toimetab iseseisva koolitajana.

Ave-Gail Kaskla-Kuprys

töö- ja organisatsioonipsühholoog ning nõustaja

Ave-Gail on kogenud nõustaja, kelle peamine töövaldkond käesoleval ajal on tööpsühholoogia. Ave-Gaili tööks on aidata leida organisatsioonikäitumuslike meetoditega võimalusi muuta töökeskkond turvalisemaks, aga ka nõustada nii töötajaid kui ka juhte eeskätt ametialase läbipõlemise ennetamiseks ning sellega toimetulekuks. Teda toetab suur klienditöö kogemus ajast, mil tal tuli muuhulgas pingelisi suhteolukordi lahendada teenindusettevõtete projektijuhina kui ka rahvusvahelise firma suurkliendi haldurina. Paralleelselt nõustamistega viib Ave-Gail läbi ettevõtetes sisekoolitusi tööpsühholoogia valdkonnas. Ta on ka väikeettevõtja tööohutuse, koolitamise ja nõustamise valdkonnas (alates 2012, A-G Projekt OÜ).

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo