Search
Close this search box.

KOOLITUS

Väärtustel tuginev meeskonnatöö ja muutuste juhtimine

Koolituse eesmärgiks on selgitada, mida tähendab ja millega on seotud tulemuslik meeskonnatöö ning teadvustada eesmärkide seadmise ja vastutuse seoseid.

Koolituse teises osas räägime, kuidas tagada, et muutusega saavutatu oleks püsiv ning saaks asutuses uueks normiks. Samuti räägime inimeste motiveerimise ja enesemotivatsiooni tekke alustest.


Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

9.30 – 10.00
Registreerimine ja tervituskohv
10.00 – 12.00
Väärtusel tuginev meeskonnatöö

Lektor: Jaana Susanna Liigand-Juhkam

  • Meeskonnatöö põhiolemus ja mõte
  • Hea meeskonnatöö võtmetegurid
  • Võimu liigid ja olemus meeskonnas
  • Väärtused ja hoiakud kui käitumise alus
12.00 – 12.45
Sirutuspaus
12.45 – 13.00
Jaana Susanna Liigand-Juhkami loeng jätkub
13.00 – 14.00
Muudatuste ja muutuste juhtimine organisatsioonis

Lektor: Anu Virovere

  • Motivatsioon ja enesemotivatsioon muutuste protsessis
  • Muutuste läbiviimise tehnikad ja etapid
  • Muudatuste algatamise ja lõpetamise iseärasused
14.00 – 14.15
Sirutuspaus
14.15– 15.30
Anu Virovere loeng jätkub
OSALUSTASU

159 €

Hind sisaldab loengut kuus akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM:  kõik huvilised olenemata ametist
NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esinejad

Jaana Susanna Liigand-Juhkam

psühholoog

Jaana on koolitaja, coach ja õppejõud, koolitusfirma Arikano juhataja, mitmete raamatute autor ja kaasautor, ärijuhtimise ja psühholoogia magister. Ta on töötanud lepingulise õppejõuna erinevates ülikoolides ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust- kui ka erasektorist. Tema valdkonda kuuluvad teemad on juhtimine, meeskonnatöö, emotsionaalne andekus, enesemotivatsioon, toimetulek stressiga, konfliktide lahendamine jpm.

Anu Virovere

koolitaja

Anu Virovere on psühholoog ja suhtlemistreener, töötanud Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, Estonian Business School’is ja TTÜ-s organisatsioonikäitumise, ärieetika, turunduskommunikatsiooni ja strateegilise eestvedamise õppejõuna. Lisaks sellele on ta viimase 25 aasta vältel tegelenud avaliku- ja erasektori organisatsioonide, koolijuhtide ja õpetajate koolitamisega.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo