Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Mida peab teadma maksukontrollist?

Lektorid: Helen Jaanipere ja Marko Kõiver

Loengu eesmärgiks on anda praktiline ülevaade, kuidas toimub Maksu-ja Tolliameti riskianalüüs ja mille põhjal tekib valik, keda kontrollida ja keda mitte.

Meetodid: loengud ja arutelu

Programm

12.05–12.15
Kogunemine veebiruumi
12.15 – 14.00
Millega peab maksukontrolli sattudes arvestama?

Lektorid: Helen Jaanipere ja Marko Kõiver

  • Mis on maksumenetlus?
  • Miks ja kes satuvad maksukontrolli?
  • Mida teha, kui oled juba sattunud maksukontrolli?
  • Millised on maksukohustuslase õigused ja kohustused?
  • Millised on maksukontrolli tagajärjed?
  • Kuidas hoida oma maksuasjad korras?
OSALUSTASU

119 €

Hind sisaldab loengut kaks ja pool akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: raamatupidajad, finantsjuhid ja -spetsialistid, juhid ning kõik teised huvilised

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esinejad

Helen Jaanipere ja Marko Kõiver

Maksu- ja Tolliameti maksuaudiitorid

Helen Jaanipere ja Marko Kõiver on Maksu- ja Tolliameti maksuauditi osakonna maksuaudiitorid. Nende ülesandeks on kontrollida maksude arvestamise ja tasumise õigsust. Selleks viivad nad läbi maksukohustuslaste nõustamisi ja vajadusel ka maksumenetlusi. Maksukohustuslaste kaasabil on sageli võimalik tekkinud küsimused lahendada jooksvalt, lihtsalt ja vormivavabalt, ilma maksumenetlust alustamata. Samas, on olukordi, mil maksumenetlus on möödapääsmatu. Millega peab maksukontrolli sattudes arvestama? Maksuaudiitorid Helen Jaanipere ja Marko Kõiver jagavad oma kogemusi ning annavad nõu. Katrin Aedma on kirjutanud üle 12 erineva temaatikaga raamatut. Tema raamatutesarja “Mina ja Mehed” esimene raamat sai uuendusliku ja uudse stiili eest 2010. aastal ilmunud raamatutest ETVs teise koha olles hindaja sõnul eksperimentaaldisaini mängumaa. Katrin Aedma pakub teenusena raamatumentorlust ja toetab kõiki algaiad kirjanikke ja eelkõige neid, kes julgevad olla teist meelt ja rääkida teist keelt. Talle meeldivad mustad lambad ja valged varesed!

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo