Search
Close this search box.

RIIGIHANGETE TEABEPÄEV

Olulisemad muudatused ja uuendused!

Lektorid: Marko Mehilane, Evelin Karindi-Kask, Diana Minumets, Gerli Helene Gritsenko, Mart Parind, Keidi Kõiv ja Priit Lember

Juba üheksandat korda toimub Riigihangete Teabepäev, mille eesmärgiks on üheskoos hankijate ja pakkujatega analüüsida riigihangete valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid ning nendega kaasnevaid muudatusi riigihangete maastikul aastal 2022-2023.

Programm

9.30–10.00
Registreerimine ja tervituskohv
10.00-10.05
Moderaatori avasõnad

Päevajuht Marko Mehilane, advokaadibüroo HEED Entsik vandeadvokaat/partner

10.05 – 11.00
Riigihangete seaduse aktuaalsed arengud ja suunad

Lektor: Evelin Karindi-Kask, Rahandusministeeriumi Riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik

11.00 – 11.50
Ühispakkujate keelatud koostöö

Lektor: Gerli Helene Gritsenko, advokaadibüroo SORAINEN advokaat

11.50 – 12.00
Küsimused/vastused kolmele eelnevale lektorile
12.00 – 12.50
Lõunapaus
12.50 – 13.30
Hankedokumentide tõlgendamine

Lektor: Keidi Kõiv, advokaadibüroo RASK riigihangete ekspert

13.30 – 14.15
Lihthanked uue riigihangete seaduse valguses

Lektor: Priit Lember, advokaadibüroo Walless vandeadvokaat

14.15 – 14.35
Kohvipaus
14.35 – 15.35
Uut VAKO ja kohtupraktikast

Lektor: Diana Minumets, Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat/partner, riigihangete valdkonna juht 

15.35 – 16.05
Kuidas toimida vaidlustusmenetluses?

Lektor: Mart Parind, advokaadibüroo NOVE nõunik ning Euroopa õiguse, intellektuaalomandi ja spordiõiguse valdkondade juht

16.05 – 16.15
Konverentsi lõpetamine

Päevajuht Marko Mehilane

OSALUSTASU

179 €

Osalustasu sisaldab loenguid kuus akadeemilist tundi, kohvipause, kogu päeva toitlustust saalikoolituse puhul ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: hankespetsialistid, juristid, riigi- ja KOV esindajad, juhid ning kõik teised huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Esinejad

Priit Lember

Priit Lember

advokaadibüroo Walless vandeadvokaat

Priit Lember on spetsialiseerunud nii tsiviil- kui ka haldusõiguslike kohtuvaidluste lahendamisele ja riigihankeõigusele. Varem on ta töötanud ühes Eesti suurimas advokaadibüroos ja Harju Maakohtus.

Gerli Helene Gritsenko

Advokaadibüroo SORAINEN advokaat

Gerli on advokaat vaidluse lahendamise ja ennetamise töörühmas spetsialiseerudes riigihangetele.

Keidi Kõiv

advokaadibüroo RASK riigihangete ekspert

Keidi on hinnatud kogemusega ekspert riigihangete valdkonnas ning kohtuvaidluste lahendamisel. Tal on pikaajaline töökogemus ka töötamisel avalikus sektoris. Varasemalt on ta osalenud PRIA arengutoetuste osakonnas riigihangete järelevalve töö ülesehitamisel. Ühtlasi on ta olnud pikalt nõustajaks nii hankijatele kui ka pakkujatele – sh ka eraettevõtjana, aidates teiste hulgas nii riigiasutusi kui ka taotlejaid erinevatel riigihangete teemadel ning Euroopa Liidu rahastusega seotud projektide kirjutamisel.

Evelin Karindi-Kask

Rahandusministeeriumi Riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik

Marko Mehilane

advokaadibüroo HEED Entsik vandeadvokaat/partner

Vandeadvokaat Marko Mehilane tegeleb süvendatult riigihangete, vaiduste lahendamise ja ehitusvaldkonna teemadega. Markol on ligemale 20 aastane kogemustepagas riigihangete valdkonnas nii pakkujate kui hankijate poolel. Rahvusvaheline õigusturu väljaanne ”Who´sWhoLegal” on Markot korduvalt soovitanud hankejuristina Eestis.

Mart Parind

Advokaadibüroo NOVE nõunik ning Euroopa õiguse, intellektuaalomandi ja spordiõiguse valdkondade juht

Advokaadibüroo NOVE nõunik Mart Parind on tunnustatud riigihankeõiguse spetsialist, kellel on antud valdkonnas unikaalne kogemus ja kompetents. Enne NOVE-ga liitumist tegutses ta aastail 2017-2022 riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) liikmena, lahendades sadu riigihankevaidlusi. VAKO liikmena oli Mart ka Eesti ametlik esindaja Euroopa Komisjoni juures asuvas riigihankevaidlusi lahendavate esimese astme asutuste võrgustikus. Veel enne VAKO liikme ametisse asumist töötas Mart mh riigihangetele spetsialiseerunud advokaadina. Mardi kaasjuhtimisel on koostatud Eesti riigihangete valdkonna tuumikteos - riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne (Juura 2019) - ning tänasel päeval õpetab ta tudengitele riigihankeõigust Tallinna Ülikoolis. Ühtlasi on ta sage esineja erinevatel riigihangete alastel koolitustel, konverentsidel ja seminaridel, sh on Mart koolitanud sel teemal kohtunikke ja Eesti suuremaid hankijaid. Mardi toimetamisi riigihangete vallas toetavad tema süvateadmised Euroopa Liidu õigusest - rajaneb ju Eesti riigihangete seadus suuresti EL valdkondlikel direktiividel. Mart on eesti keeles ainulaadse EL õiguse ja Eesti õiguse suhteid käsitleva koguteose - "Euroopa Liidu õigus. Eesti vaade" (UKU 2022) -, mis on leidnud tee paljude õigusnõustajate ja kohtunike lauale, autor.

Diana Minumets

Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat/partner, riigihangete valdkonna juht

Diana Minumets on advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat/partner ja riigihangete valdkonna juht, kes on tegutsenud hankevaldkonna spetsialistina üle 16 aasta. Lisaks igapäevasele hankealasele nõustamistööle ning esindamisele riigihankealastes vaidlustes, on Diana Minumets andnud ka märkimisväärse panuse riigihankealase õiguskirjanduse loomisel. Diana on 2014.a. ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ (D. Minumets, P. Kulm. Juura, 2014) ning 2019.a. ilmunud RHS kommenteeritud väljaande (Koostajad: M. Parind, M. A. Simovart, Juura 2019) kaasautor. Samuti on Diana Minumets avaldanud riigihangete alaseid artikleid meedias ning õigusajakirjas Juridica. Ta on oodatud kõneleja erinevatel hankekonverentsidel ning tunnustatud koolitaja riigihankealastel teemadel.Diana on ka hinnatud kohtuadvokaat, kes on eriliselt silma paistnud nii mitmeski ajaleheveergudele jõudnud au teotamise kohtuvaidluses, ning asjatundjaandmekaitse, äri- ja lepinguõiguse valdkonnas.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo