Search
Close this search box.

RIIGIHANGETE TEABEPÄEV

Muutuste tuules aastal 2023!

Lektorid: Britta Oltjer, Erki Fels, Martin Raude, Mario Sõrm, Karen Silts, Liisa Puu, Rahandusministeeriumi esindaja.

Juba kümnendat korda toimub Riigihangete Teabepäev, mille eesmärgiks on üheskoos hankijate ja pakkujatega analüüsida riigihangete valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid ning nendega kaasnevaid muudatusi riigihangete maastikul aastal 2023.

Programm

9.30–10.00
Registreerimine ja tervituskohv
10.00-10.05
Teabepäeva sissejuhatus

Päevajuht Mart Parind, advokaadibüroo NOVE nõunik ning Euroopa õiguse, intellektuaalomandi ja spordiõiguse valdkondade juht

10.05 – 10.45
Riigihangete aktuaalsed arengud ja seisukohad

Lektor: Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik Triin Paljak

10.45 – 11.20
Muutuv majanduskeskkond ja seosed hankelepingutes

Lektor: Britta Oltjer, Cuesta Advokaadibüroo juhtivpartner

11.20 – 12.00
Kuidas hankija vääramatu jõu väidet kontrollima peab

Lektor: Martin Raude, advokaadibüroo ELLEX vandeadvokaat

12.00 – 12.50
Lõunapaus
12.50 – 13.25
Leppetrahv hankelepingute sõlmimisel ja täitmisel

Lektor: Mario Sõrm, SORAINEN advokaadibüroo advokaat

13.25 – 14.10
Keskkonnahoidlikud riigihanked aastal 2023

Lektor: Karen Silts, Keskkonnaministeeriumi Keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist

14.10 – 14.30
Kohvipaus
14.30 – 15.10
Kvalitatiivne hindamine – hankijale läbimatu kadalipp või abiline?

Lektor: Liisa Puu, COBALT advokaadibüroo jurist

15.10 – 15.55
Kohtupraktika arengud 2023

Lektor: Erki Fels, PwC Legal advokaadibüroo vandeadvokaat

15.55 – 16.00
Teabepäeva lõpusõnad

Päevajuht Mart Parind

OSALUSTASU

189 €

Osalustasu sisaldab loenguid kuus akadeemilist tundi, kohvipause, kogu päeva toitlustust saalikoolituse puhul ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: hankespetsialistid, juristid, riigi- ja KOV esindajad, juhid ning kõik teised huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Esinejad

Mart Parind

Advokaadibüroo NOVE advokaat ning Euroopa õiguse, intellektuaalomandi ja spordiõiguse valdkondade juht

Advokaadibüroo NOVE advokaat Mart Parind on tunnustatud riigihankeõiguse spetsialist, kellel on antud valdkonnas unikaalne kogemus ja kompetents. Enne NOVE-ga liitumist tegutses ta aastail 2017-2022 riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) liikmena, lahendades sadu riigihankevaidlusi. VAKO liikmena oli Mart ka Eesti ametlik esindaja Euroopa Komisjoni juures asuvas riigihankevaidlusi lahendavate esimese astme asutuste võrgustikus. Veel enne VAKO liikme ametisse asumist töötas Mart mh riigihangetele spetsialiseerunud advokaadina. Mardi kaasjuhtimisel on koostatud Eesti riigihangete valdkonna tuumikteos - riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne (Juura 2019) - ning tänasel päeval õpetab ta tudengitele riigihankeõigust Tallinna Ülikoolis. Ühtlasi on ta sage esineja erinevatel riigihangete alastel koolitustel, konverentsidel ja seminaridel, sh on Mart koolitanud sel teemal kohtunikke ja Eesti suuremaid hankijaid. Mardi toimetamisi riigihangete vallas toetavad tema süvateadmised Euroopa Liidu õigusest - rajaneb ju Eesti riigihangete seadus suuresti EL valdkondlikel direktiividel. Mart on eesti keeles ainulaadse EL õiguse ja Eesti õiguse suhteid käsitleva koguteose - "Euroopa Liidu õigus. Eesti vaade" (UKU 2022) -, mis on leidnud tee paljude õigusnõustajate ja kohtunike lauale, autor.

Erki Fels

PwC Legal advokaadibüroo vandeadvokaat

Erki Fels tegeleb hankeõiguse ja halduskohtuvaidlustega. Ta on esindanud kliente mitmetes keerukates ja Eestis ainulaadsetes riigihankeid puudutavates kaasustes. Lisaks on Erki sage koolitaja ja andnud vaidlustusmenetlust puudutavaid loenguid ka Tartu Ülikooli riigihankeõiguse kursusel.

Britta Oltjer

Cuesta Advokaadibüroo juhtivpartner

Britta Oltjer on Cuesta Advokaadibüroo juhtivpartner, omades üle 15 aastast advokaadina töötamise kogemust. Riigihangetega puutus Britta algselt kokku juba 2001. aastal, töötades juriidilise nõustajana riigihangete alal. Oma igapäevatöös nõustab Britta nii hankijaid kui ka pakkujaid esindades kliente edukalt nii hankedokumentide ettevalmistamisel kui ka esindamisel nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui ka kohtutes. Britta omab ka märkimisväärset kogemust erinevate riigihangetealaste seminaride ja koolituste läbiviimisel.

Karen Silts

Keskkonnaministeeriumi Keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist

Karen Silts on töötanud Keskkonnaministeeriumis 2016. aastast alates keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialistina. Tegeledes igapäevaselt keskkonnahoidlike riigihangete koordineerimise ja õigusloomega; keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemide ning EL ökomärgise „Lilleke“ koordineerimise; Keskkonnaministeeriumi EMAS koordineerimise; Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursi korraldamise ja Euroopa Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursi koordinaator Eestis; jäätmealase teavitusega ja Vaba Tahte Lepingute koordineerimisega. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledžis tööstusökoloogia eriala, omades loodusteaduse magistrikraadi (MSc). Tegemist on valdkonnaga, mis vaatleb aine- ja energiavooge tootes, tootmisüksuses, tööstussektoris või rahvamajanduses ning nende koosmõju looduslike ökosüsteemide või teiste majandusüksustega.

Mario Sõrm

SORAINEN advokaadibüroo advokaat

Mariol on pikaajaline eelnev töökogemus avalikust sektorist ning hea ülevaade ettevõtte sisemaailmast, olles olnud nõukogu liige erinevates riigiettevõtetes. Mario on aktiivselt panustanud seadusloomesse – lisaks konkurentsiseadusele on Mario kehtiva riigihangete seaduse üks autoritest. 2020. aasta märtsini töötas ta rahandusministeeriumis riigihangete ning riigiabi osakonna nõunikuna suheldes ja nõustades igapäevaselt hankeküsimustes nii hankijaid kui ka pakkujaid.

Martin Raude

advokaadibüroo ELLEX vandeadvokaat

Martin Raude on kohtuadvokaat, kellel on vaidluste lahendamises väljapaistvad teoreetilised teadmised ja märkimisväärne praktiline kogemus. Martin on lahendanud edukalt mitmeid keerulisi ja mahukaid ühingujuhtimisega seotud kaasuseid ning maksejõuetus-, ehitus-, riigihanke- ja meediavaidlusi. Martinit tuntakse ja tunnustatakse struktureeritud ja kompaktse tööstiili poolest. Vandeadvokaat Martin Raude kuulub Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni, mille pädevuses on eksamineerida advokaadiks pürgijaid ja hinnata advokaatide kutsesobivust. Martin on ka viinud läbi mitmeid koolitusi ja juhendanud Tartu Ülikooli õigusliku argumentatsiooni seminare. Lisaks Ellex Raidla advokaadibüroole on Martin töötanud finantsasutustes ja teistes advokaadibüroodes ning praktiseerinud kohtutes.

Liisa Puu

COBALT advokaadibüroo jurist

Liisa Puu on advokaadibüroo COBALT kohtuvaidluste tiimi jurist spetsialiseerudes just riigihangetega seotud küsimustele ning halduskohtuvaidlustele. Samuti ei puudu Liisa kogemuste pagasist tsiviilvaidluste lahendamine. Lisaks on Liisa varem omandanud kogemusi praktikal välisministeeriumis ja teises advokaadibüroos tegeledes lähemalt nii Euroopa Liidu õiguse kui ka vahekohtumenetlusega.

Registreeri koolitusele

Saalipilet

189 Lisa korvi

Veebipilet

189 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

149 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo