Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Tööstress ja vaimne heaolu koolikeskkonnas!

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi õpetajate vaimse ja emotsionaalse tervise tugevdamiseks ning läbipõlemise ennetamiseks.

Programm

10.20 – 10.30
Kogunemine veebiruumi
10.30 – 12.30
Enesemotivatsioon ja toimetulek tööstressiga

Lektor: Jaana Susanna Liigand-Juhkam

  • Õpetaja stressi universaalne mudel,  stressi ja stressijuhtimise olemus ja hindamise võimalused
  • Sisemised ja välised stressiallikad, töö nende märkamisel ja mõistmisel
  • Stressikindla õpetaja esmased võtted enesejõustamisel
  • Enesetõhusus ja enesehinnang kui läbipõlemise olulised ennetajad
OSALUSTASU

129 €

Hind sisaldab loengutkaks ja pool akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

Oodatud on kõik huvilised olenemata ametist

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Jaana Susanna Liigand-Juhkam

Jaana Susanna Liigand-Juhkam

Koolitaja

Jaana on koolitaja, coach ja õppejõud, koolitusfirma Arikano juhataja, mitmete raamatute autor ja kaasautor, ärijuhtimise ja psühholoogia magister. Ta on töötanud lepingulise õppejõuna erinevates ülikoolides ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust- kui ka erasektorist. Tema valdkonda kuuluvad teemad on juhtimine, meeskonnatöö, emotsionaalne andekus, enesemotivatsioon, toimetulek stressiga, konfliktide lahendamine jpm.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo