Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Töötajate isiku- ja terviseandmete töötlemine ning jälgimisseadmete kasutamine töösuhetes – mida peab teadma?

Lektor: Urmas Kukk

Loengu eesmärgiks on selgitada tööandjate ja töötajate õigusi ning kohustusi seoses töötajate isikuandmete küsimise, töötlemise ja säilitamisega. Samuti keskendume jälgimisseadmete kasutamisele töökeskkonnas.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

10.50–11.00
Kogunemine veebikeskkonda
11.00 – 12.30
Töötajate isiku-ja terviseandmete töötlemine

Lektor: Urmas Kukk

 • mis on isikuandmed?
 • mis on eriliiki isikuandmed?
 • mis on isikuandmete töötlemine?
 • millised on isikuandmete töötlemise alused ja põhimõtted?
 • kas ja kuidas töödelda personali ehk töötaja eriliiki isikuandmeid?
 • milliseid tervise- ja muid isikuandmeid võib jagada organisatsioonisiseselt?
 • kas töötajal on kohustus teavitada tööandjat COVID-19 ja teiste nakkushaiguste diagnoosist?
 • kas teavitamiskohustus kehtib kokkupuudet omanud klientide suhtes?
 • milliseid tervise- ja muid isikuandmeid võib/peab jagama võimalike COVID-19 kokkupuudet omanud töötaja ja temaga lähedalt kokku puutunud kolleegide ning klientidega?
 • meedia tähelepanu ning isikuandmete kaitse
 • millised on tööandja õigused, kui töötaja keeldub avaldamast infot enda vaktsineerimise kohta?
 • kas vaktsineerimata töötajaga võib töölepingu üles öelda?
 • kas tööandja koostatud vaktsineerimisnimekirjad võivad olla avalikud?
 • kas kiirtestimisel osalemine ja tulemused on avalik info, kui kulud kannab tööandja?
 • mida tähendab õigustatud huvi isikuandmete töötlemise õigusliku alusena
12.30 – 12.45
Sirutuspaus
12.45 – 15.00
Mida peab teadma jälgimisseadmete kasutamisest töösuhetes?

Lektor: Urmas Kukk

 • Jälgimisseadmete kasutamise eesmärgid
 • Kuidas tööandjad saaksid õiguslikult korrektselt oma vara kasutust ja töötajaid sealhulgas jälgida?
 • Jälgimisega kogutud andmete edastamine ja kolmandad isikud
 • Millised nõusolekud tuleks töötajatelt küsida?
 • Millistel juhtudel ei ole nõusoleku küsimine vajalik?
 • Andmete säilitamise tähtaeg ja salvestistega tutvumise kord
OSALUSTASU

129 €

Hind sisaldab loengut neli akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: personalijuhid ja –spetsialistid, juhid, osakonnajuhid, juristid ning kõik teised huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Urmas Kukk

Urmas Kukk

Advokaadibürooga KPMG Law vandeadvokaat, isikuandmekaitse ekspert

Urmas Kukk on hindamatu kogemusega tunnustatud spetsialist privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal, selles valdkonnas on ta esindanud nii haldusorganite kui ka eraisikute huve. Ta on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige. Lisaks advokaaditööle peab Urmas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas loenguid privaatsusõiguse ja isikuandmete kaitse teemadel.

Registreeri koolitusele

Veebipilet – € 129

129 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet – € 119

119 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo