Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Õpetaja koostöö lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks

Lektor: Liina Randmann

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele teadmisi lastevanematega koostöö korraldamiseks ning silmast-silma ja online`s kaasavate arenguvestluste efektiivseks läbiviimiseks.

Programm

9.50 – 10.00
Kogunemine veebiruumi
10.00 – 11.00
Õpetaja koostöö lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks
 • Suhtlemine
 • Aktiivne kuulamine
 • Kehtestamistehnikad
 • Mõjutamine, lapsevanemaga arvestamine
 • Kommunikatsioon ja infovahetus
 • Tagasiside andmise tehnikad
 • Suhtlemine konfliktsituatsioonis
11.00 – 12.00
Kuidas õpetaja saab pakkuda õpilasele psühholoogilist esmaabi?
 • Psühholoogiline esmaabi
 • Kuidas abistada vastutustundlikult?
 • Psühholoogilise esmaabi osutamine
12.00– 12.15
Sirutuspaus
12.15– 13.15
Arenguvestlus õpilaste ja vanematega
 • Arenguvestluse eesmärk
 • Õpilase vajaduste ja oskusetele keskendumine
 • Arenguvestluse tulemuslikkust takistavad ja soodustavad tegurid
 • Suhtlemise tehnikad ja emotsionaalne kompetentsus
13.15– 13.30
Küsimused-arutelu
OSALUSTASU

169 €

Hind sisaldab loenguid neli akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale, järelvaatamise võimalust 30 päeva ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

ettevõtete juhid ja osakonnajuhid, personalijuhid, töökeskkonnajuhid- ja spetsialistid, turundusjuhid ning kõik teised huvilised

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi seminari programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esinejad

Liina Randmann

tööpsühholoog

Liina Randmann omab doktorikraadi juhtimisteadustes .Ta õpetab Tallinna Tehnikaülikoolis erinevaid psühholoogia aineid. Doktorikraadile eelnesid õpingud Tehnikaülikooli magistriõppes, mille lõpetamisel omistati talle sotsiaalteaduste teadusmagistri kraad. Eelnevalt on Liina Randmann lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala, ta omab magistrikraadi psühholoogias ja on omandanud ka õpetaja kutse Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Ta on Eesti töö – ja organisatsioonipsühholoogide ühingu asutaja liige ja 2005. aastast ka Euroopa töö – ja organisatsioonipsühholoogide assotsiatsiooni (EAWOP) liige. 2009. aastal omistati talle andragoogi kutsekvalifikatsiooni IV aste.

Registreeri koolitusele

Veebipilet

169 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

159 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo