Search
Close this search box.

RIIGIHANGETE TEABEPÄEV

221 seadusemuudatust tulekul!

Lektorid: Erki Fels, Evelin Karindi-Kask, Kadri Härginen, Kadri Matteus, Jaana Nõgisto ja Marko Mehilane

Juba kaheksandat korda toimub Riigihangete Teabepäev, mille eesmärgiks on üheskoos hankijate ja pakkujatega analüüsida riigihangete valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid ning nendega kaasnevaid muudatusi riigihangete maastikul.

Programm

9.30–10.00
Registreerimine ja tervituskohv
10.00-10.05
Moderaatori avasõnad

Päevajuht Erki Fels, PwC Legal advokaadibüroo vandeadvokaat

10.05 – 10.20
Riigihangete 221 muudatuse ülevaade

Lektor: Evelin Karindi-Kask, Rahandusministeeriumi Riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik

10.20 – 11.00
Kas riigihangete seaduse muudatused lõpetavad vaidlused kohtutes?

Lektor: Ahti Kuuseväli, advokaadibüroo HETA vandeadvokaat

11.00 – 11.45
Keskkonnahoidlikud riigihanked – kuidas hangete abil maakera päästa?

Lektor: Erki Fels,PwC Legal advokaadibüroo vandeadvokaat

11.45 – 12.00
Küsimused/vastused kolmele eelnevale lektorile
12.00 – 12.50
Lõunapaus
12.50 – 13.30
Aktuaalseid probleeme riigihangetes

Lektor: Kadri Matteus, advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ja riigihangete valdkonna juht

13.30 – 14.15
Sanktsioonid ja riigihanked – mida peab nüüd sanktsioonidest riigihangetel teadma

Lektor: Kadri Härginen, advokaadibüroo SORAINEN vandeadvokaat

14.15 – 14.30
Kohvipaus
14.30 – 15.15
Kuidas võita riigihankeid ja mõjutada hankijaid?

Lektor:Jaana Nõgisto, advokaadibüroo Jaana Nõgisto omanik

15.15 – 16.00
Sanktsioonid hankelepingutes. Kuidas vältida sanktsioone ja mida ette võtta, kui hankija on esitanud sanktsiooninõude ?

Lektor: Marko Mehilane,Advokaadibüroo HEED Entsik vandeadvokaat/partner

16.00 – 16.05
Konverentsi lõpetamine

Päevajuht Erki Fels

OSALUSTASU

179 €

Osalustasu sisaldab loenguid kuus akadeemilist tundi, kohvipause, kogu päeva toitlustust saalikoolituse puhul ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: hankespetsialistid, juristid, riigi- ja KOV esindajad, juhid ning kõik teised huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Esinejad

Erki Fels

PwC Legal advokaadibüroo vandeadvokaat

Erki Fels tegeleb hankeõiguse ja halduskohtuvaidlustega. Ta on esindanud kliente mitmetes keerukates ja Eestis ainulaadsetes riigihankeid puudutavates kaasustes. Lisaks on Erki sage koolitaja ja andnud vaidlustusmenetlust puudutavaid loenguid ka Tartu Ülikooli riigihankeõiguse kursusel.

Kadri Härginen

Advokaadibüroo SORAINEN vandeadvokaat

Kadri Härginen juhib advokaadibüroo SORAINEN Eesti kontori riigihankeõiguse tiimi, mis kuulub vaidluste lahendamise ja ennetamise valdkonna alla. Enne Soraineniga liitumist töötas ta avalikus sektoris riigihangete spetsialistina ja osales ametnikuna riigihangete poliitika kujundamisel. Soovides veelgi paremini mõista nii hankijate kui ka pakkujate osa riigihanke protsessis ning uurida lähemalt paljusid erinevaid juhtumeid, otsustas Kadri asuda tööle advokaadina. See võimaldab tal saada osa paljude erinevate pakkujate igapäevastest rõõmudest ja muredest ning ühtlasi nõustada ka hankijaid. Riigihankeõiguse küsimustega on Kadri tegelenud alates 2007. aastast.

Evelin Karindi-Kask

Rahandusministeeriumi Riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik

Marko Mehilane

advokaadibüroo HEED Entsik vandeadvokaat/partner

Vandeadvokaat Marko Mehilane tegeleb süvendatult riigihangete, vaiduste lahendamise ja ehitusvaldkonna teemadega. Markol on ligemale 20 aastane kogemustepagas riigihangete valdkonnas nii pakkujate kui hankijate poolel. Rahvusvaheline õigusturu väljaanne ”Who´sWhoLegal” on Markot korduvalt soovitanud hankejuristina Eestis.

Kadri Matteus

advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ja riigihangete valdkonna juht

Kadri Matteus on advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ja riigihangete valdkonna juht. Ta on üks Eesti tuntumaid advokaate riigihangete alal, nõustades nii hankijaid kui ettevõtjaid alates hankekordade väljatöötamisest kuni kohtuvaidlustes esindamiseni. Kadri on läbi viinud suurel hulgal hankemenetlusi omades ka praktilist kogemust juristina hankija juures töötades ning nõustanud ettevõtteid hangetes osalemisel. Samuti on Kadril põhjalikud teadmised ja kogemused muudes haldusõiguslikes vaidlustes, olles üks büroo peamistest haldusvaidlejatest. Kadri on riigihankeõiguse vallas hinnatud esineja ning riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks autoritest. Kadri peab Riigihankeblogi ja riigihanke taskuhäälingut Etapiviisiline Elu. Kadri on ka lepitaja lepitusseaduse mõistes ning on kogemustega ja tunnustatud õiguseksperdiks hankelepingute täitmise käigus tekkinud vaidluste lahendamisel. Kadri on Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liige aastast 2020.

Ahti Kuuseväli

advokaadibüroo HETA vandeadvokaat

Ahti Kuuseväli on lõpetanud 2003. aastal Tartu Ülikooli Õigusinstituudi. Pärast seda on ta tegelenud riigihankevaidluste lahendamisega nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui ka kohtus. Alates 2009. aastast töötab ta Eesti vanimas advokaadibüroos HETA juristina ja 2010. aastast alates advokaadina. Lisaks riigihangete vaidlustele tegeleb Ahti igapäevaselt tsiviilvaidluste lahendamisega ja õigusnõustamisega erinevates tsiviilõiguse küsimustes. Samuti omab ta varasemat kogemust riigihanke õiguse lektorina.

Jaana Nõgisto

advokaadibüroo Jaana Nõgisto omanik

Jaana Nõgisto on loonud oma advokaadibüroo, et pakkuda klientidele alati vajaduspõhist, kõrgetasemelist ja võimalikult õhukeselt pakendatud spetsialisti teenust.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo