Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Enamlevinud vead riigihankemenetluste läbiviimisel

Lektor: Keidi Kõiv

Hanketingimuste läbimõtlemine, korrektse hankemenetluse läbiviimine ja hankelepingu hilisem korrektne täitmine on oluline, kuid võib veelgi suuremat tähelepanu nõuda hankemenetluste puhul, milliseid rahastatakse erinevatest struktuuritoetustest. Struktuuritoetuste tagasinõuetega seotud vaidlused on üha sagedasemad, kuid sellele vaatamata on taotlejate üllatus tihti suur, kui pealtnäha ebaolulised või isegi inimlikud apsakad võivad tuua kaasa toetusest olulises osas ilma jäämise.

Käesoleval koolitusel keskendutakse enamlevinud vigadele riigihankemenetluste läbiviimisel, millised on toonud kaasa struktuuritoetuse tagasinõudmise ning arutletakse lisaks sanktsioonimääradele ka selle üle, kuidas selliseid vigu vältida või käituda juhul, kui toetusest ilma jäämise olukord on juba realiseerunud.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

10.50–11.00
Kogunemine veebiruumi
11.00 – 13.30
Enamlevinud vead riigihankemenetluste läbiviimisel

Lektor: Keidi Kõiv

OSALUSTASU

129 €

Hind sisaldab loengut kolm akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: hankespetsialistid, juristid, riigi- ja KOV esindajad, juhid ning kõik teised huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Keidi Kõiv

Advokaadibüroo RASK vandeadvokaat

Keidi on hinnatud kogemusega ekspert riigihangete valdkonnas ning kohtuvaidluste lahendamisel. Keidil on pikaajaline taust avalikust sektorist. Varasemalt on ta osalenud PRIA arengutoetuste osakonnas riigihangete järelevalve töö ülesehitamisel. Ühtlasi on ta olnud pikalt nõustajaks nii hankijatele kui pakkujatele – sj ka eraettevõtjana, aidates teiste hulgas nii riigiasutusi kui ka taotlejaid erinevatel riigihangete teemadel ning Euroopa Liidu rahastusega seotud projektide kirjutamisel. Riigihangete läbiviimisel on Keidi partneriks nii strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse, läbiviimise kui ka järelkontrolli faasis. Samuti on ta tunnustatud koolitaja, kes läbi viinud üle poolesaja koolituse – seda nii erinevatele riiklikele organisatsioonidele kui ka eraettevõtetele.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo