Search
Close this search box.

ANDMEKAITSE JUUBELIKONVERENTS

Viis aastat GDPR reformist ja lähiaastate väljakutsed!

Päevajuht Urmas Kukk

Teabepäeva eesmärgiks on tuua osalejateni kokkuvõtte andmekaitsevaldkonna viimase viie aasta sündmustest ning selgitada, millised on väljakutsed lähiaastateks.

Programm

9.30–10.00
Registreerimine ja tervituskohv
10.00-10.05
Konverentsi avasõna ja sissejuhatus

Päevajuht Urmas Kukk

10.05 – 10.30
Andmekaitse - inimeste privaatsus aastal 2023

Lektor: Maili Torma, Eesti Andmekaitse Liidu juhatuse liige

10.30 – 11.15
Mis on õigustatud huvi ja millal tohib isikuandmete töötlemisel sellele tugineda?

Lektor: Tea Kookmaa, advokaadibüroo NJORD advokaat

11.15 – 12.00
Kas ja mis rolli mängib andmekaitsespetsialisti olemasolu aastal 2023?

Lektor: Andres Ojaver, advokaadibüroo Hedman Partners & Co jurist

12.00 – 12.50
Lõunapaus
12.50 – 13.30
Lähiaastate olulisemad andmekaitsetrendid – järeldusi värskest kohtu- ja järelevalvepraktikast

Lektor: Sten Tikerpe, NOVE advokaadibüroo IT ja küberturvalisuse valdkonna juht, nõunik ja advokaat

13.30 – 14.15
Pilveteenustega seotud aktuaalsed õiguse küsimused GDPR mõistes

Lektor: Henri Ratnik, Advokaadibüroo LEXTAL, vandeadvokaat

14.15 – 14.30
Kohvipaus
14.30 – 15.30
Üldmääruse praktiline kasutamine abivahendina

Lektor: Urmas Kukk, advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat, isikuandmekaitse ekspert

15.30 – 15.55
Praktiline kogemuslugu – kuidas GDPR muudatused mõjutasid asutuse tööd?

Lektor: Merit Valgjärv, Tallinna Strateegiakeskuse andmekaitsejuht

15.55 – 16.00
Konverentsipäeva lõpetamine

Päevajuht Urmas Kukk

OSALUSTASU

189 €

Osalustasu sisaldab loenguid kuus akadeemilist tundi, kohvipause, kogu päeva toitlustust saalikoolituse puhul ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: Andmekaitsespetsialistid, isikuandmete käitlemise eest vastutavad töötajad ettevõtetes ja asutustes, juristid ja teised huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Esinejad

Urmas Kukk

Urmas Kukk

andmekaitse valdkonna ekspert

Urmas Kukk on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on pikaajalise kogemusega spetsialist privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal, esindanud selles valdkonnas nii haldusorganite kui ka eraisikute huve. Omab CIPP/E sertifikaati. Aastatel 2003-2008 töötas ta Andmekaitse Inspektsiooni peadirektorina ning osales ka uue isikuandmete kaitse seaduse väljatöötamisel. Kuni 2020. aasta veebruarikuuni oli Urmas Advokaadibüroo Koch & Partnerid OÜ vandeadvokaat. Hetkel on ta AS IuteCredit Europe andmekaitse spetsialist ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse projektide ekspert.

Sten Tikerpe

NOVE advokaadibüroo IT ja küberturvalisuse valdkonna juht, nõunik ja advokaat

Sten Tikerpe juhib NOVE advokaadibüroos IT ja küberturvalisuse valdkonda ning nõustab NOVE kliente andmekaitse, ehitusõiguse ja intellektuaalomandiga seotud küsimustes. Sten on töötanud IT-valdkonna ja küberturvalisusega seotud juriidilistel ametikohtadel alates 2015. aastast. Vahetult enne NOVE-ga liitumist tegutses ta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis IT-õiguse valdkonna juhina, kus vastutas oma meeskonnaga riigi infosüsteemi arengut, uudseid tehnoloogiaid ning riiklikke IT-arendusi puudutava õigusloome ja nõustamise eest. Sten on seisnud innovatsioonisõbraliku õigusruumi arengu ja Eesti ettevõtjate huvide eest nii riigisisesel kui Euroopa Liidu töögruppide tasandil ja pidanud arenduste nõustamisel läbivalt oluliseks, et õigusest tulenevate nõuetega oleks arvestatud kogu IT-arenduse elutsükli vältel, alates planeerimisest kuni arenduse ja halduseni. Varem on Sten töötanud ka Siseministeeriumis kriisireguleerimise osakonnas, kus ta spetsialiseerus telekommunikatsiooni ja elektroonilist identiteeti puudutavatele läbirääkimistele turuosalistega ning vastavate elutähtsate teenuste nõuete väljatöötamisele. Samuti on Sten tegutsenud advokaadibüroos Sorainen, kus keskendus konkurentsi- ja tehnoloogiaõiguse valdkondadele.

Andres Ojaver

advokaadibüroo Hedman Partners & Co jurist

Andres Ojaver nõustab advokaate peamiselt isikuandmete kaitse valdkonnas. Varasemalt on Andres töötanud järelevalvedirektorina Andmekaitse Inspektsioonis ning andmekaitseametnikuna (DPO) Telia Eestis. See positsioon oli tihedalt seotud välise koostöö ja andmekaitsega Euroopa tasandil, mis on andnud talle nii teoreetilise kui ka praktilise kogemuse isikuandmete kaitse nõuetest ning nende rakendamisest organisatsioonis. Andres on ka külalislektoriks Tallinna Tehnikaülikoolis osaledes isikuandmete kaitse eksperttasemel täiendkoolitustel.

Henri Ratnik

Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat

Henri Ratnik tegutseb peamiselt IT-õiguse valdkonnas, eelkõige erinevate IT-lahenduste, intellektuaalse omandi ning andmekaitsega (sh GDPR) seonduvates õigusküsimustega. Lisaks esindab ja nõustab Henri kliente seoses meditsiiniõiguse küsimustega.

Tea Kookmaa

Tea Kookmaa

advokaadibüroo NJORD advokaat

Tea Kookmaa on advokaat, kelle peamisteks töövaldkondadeks on IT õigus ja andmekaitse ning lepinguõiguse ja kaubandusõigusega seotud küsimused. Teal on laialdased kogemused andmekaitseõiguses, sealhulgas on ta aidanud nii era- kui ka avaliku sektori kliente isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) kooskõla saavutamises. Ta on ka hinnatud lektor, kes annab tihti loenguid ja seminare erinevatel õigusteemadel. IT õiguse advokaadina on ta nõustanud kliente seoses erinevate uudsete tehnoloogiate ja digitaalsete teenustega. Olles spetsialiseerunud kaubandusõigusele, on Teal kogemusi erinevate lepingute koostamise ja läbirääkimisega eri sektorite ettevõtete jaoks, samuti aitab ta kliente tarbijakaitsega seotud küsimustes. Lisaks on Teal laialdasi kogemusi erinevate reguleeritud sektoritega seotud õigusküsimuste lahendamises, sealhulgas hasartmängu- ja ravimiõigusega. Tea on ka külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta annab loenguid kursuse „Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO)“ raames.

Merit Valgjärv

Tallinna Strateegiakeskuse andmekaitsejuht

Merit Valgjärv on magistrikraadiga võrdsustatud hariduse omandanud Tartu Ülikoolis. Andmekaitse valdkonnas on Merit tegutsenud üle 20 aasta. Neist 20 Andmekaitse Inspektsioonis. Alates 2018. aastast on Merit Tallinna linna andmekaitsejuht.

Registreeri koolitusele

Saalipilet

189 Lisa korvi

Veebipilet

189 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

169 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo