Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Mida peab teadma ravikindlustussüsteemist ja hüvitistest aastal 2023?

Lektor: Avely Raid-Lelov

Koolituse eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade Eesti ravikindlustussüsteemist, erinevate kindlustusliikide, hüvitiste ja töövõimetuslehe kohta, samuti olulistest nüanssidest arstiabi kohta nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool liitu.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

10.50–11.00
Kogunemine veebiruumi
11.00 – 12.30
Mida peab teadma ravikindlustussüsteemist ja hüvitistest aastal 2023?

Lektor: Avely Raid-Lelov

  • Ravikindlustussüsteem – tekkimine, lõppemine, kestus, andmete edastajad. Kindlustusliigid – sundkindlustus, vabatahtlik kindlustus. Kuidas saab endale ravikindlustuse Eestis elav inimene?
  • Ravikindlustus Euroopa Liidus, arstiabi välismaal
  • Arstiabi reisides. Euroopa ravikindlustuskaart – kas katab kõiki kulutusi?
  • Arstiabi Euroopas. Eesti kindlustatu õppimine ja töötamine ning pensionäri elamine Euroopas. Euroopa kindlustatu Eestis – õigused ja kohustused. Kindlustus E-vormide alusel, EESSI, vajaminev arstiabi, plaaniline ravi
  • Haigekassa hüvitised. Hüvitiste liigid, hüvitamise kord
  • Töövõimetushüvitised – liigid, kellel on õigus saada töövõimetuslehte, haigus- ja hoolduslehe põhjused, TVL avamise tingimused, kestus. Hüvitise maksmine
  • TVL avamine ja lõpetamine Eestis töötavale ning teise liikmesriigi kindlustust omavale kindlustatule. Eesti kindlustatu haigestumine välismaal
12.30 – 12.45
Sirutuspaus
12.45 – 14.00
Loeng jätkub
OSALUSTASU

129 €

Hind sisaldab loengut neli akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: personalispetsialistid, raamatupidajad, sekretärid, tervishoiuasutuste töötajad, teemadest huvitatud juhid ning kõik teised huvilised

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Avely Raid-Lelov

Eesti Haigekassa, Ravikindlustuse osakonna juhataja

Avely Raid-Lelov on omandanud juristi kutse Tallinna Majanduskoolis. Hetkel on ta Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis omandamas magistrikraadi teenuste disaini ja juhtimise erialal. Eesti Haigekassas töötab aastast 2004. Ta on juhtinud Pärnu klienditeeninduse bürood, töötanud ravikindlustuse ja e-teenuste osakonna peaspetsialistina ning alates 2019. aastast on Avely ametis Ravikindlustuse osakonna juhatajana. Ta on koordineerinud piiriülese elektroonilise andmevahetusplatvormi EESSI kasutusele võtmist haigekassas, teinud koostööd erinevate avaliku sektorite asutustega, sh koolitanud tööharjutajaid erinevatel haigekassa teemadel.

Registreeri koolitusele

Veebipilet

79 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

79 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo