Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning detailplaneeringute kohaste rajatiste väljaehitamise finantseerimise kord.

Lektor: Raul Keba

Loengu eesmärk on selgitada muudatusi planeerimisseaduses, ehitusseadustikus ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses ning ehitusseadustikus. Muudatused puudutavad mõisteid, planeerimismenetluses teavitamist, avalike arutelu läbiviimise korda, halduslepingute sõlmimist ja detailplaneeringu kehtestamist. Samuti selgitame üle uue kohustuse kohalikele omavalitsustele, millega nad peavad kehtestama rajatiste väljaehitamise kulude kandmise korra.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

9.50–10.00
Kogunemine veebiruumi
10.00 – 11.45
Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning detailplaneeringute kohaste rajatiste väljaehitamise finantseerimise kord.

Lektor: Raul Keba

  • Planeerimisseaduse muudatused
  • Ehitusseadustiku planeeritavad muudatused
  • Ehitisregistri uuendused
  • Detailplaneeringu asendamine ja täpsustamine projekteerimistingimustega
  • Infrastruktuuri väljaehitamise küsimused – KOVi nõuded detailplaneeringu menetluses, nõuded projekteerimistingimuste menetluses, kohustuste ülevõtmine uue arendaja poolt
  • Ehitusteatise ja ehitusloa menetluse praktilised küsimused
  • Kasutusteatise ja kasutusloa menetluse praktilised küsimused
11.45 – 12.00
Sirutuspaus
12.00 – 14.00
Loeng jätkub
OSALUSTASU

159 €

Hind sisaldab loengut viis akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: ehitusettevõtete juhid, ehitusspetsialistid ettevõtetest ja asutustest, haldus – ja projektijuhid, projekteerijad, KOV esindajad, kinnisvaraarendajad jt huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Raul Keba

Raul Keba

advokaadibüroo RISTAL KEBA PARTNERID vandeadvokaat/koolitaja

Raul Keba on juhtivpartner RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroos. Ta nõustab kliente ehitus- ja planeerimisvaldkonnas peamiselt planeeringuid, loamenetlusi ja järelevalvet puudutavates küsimustes juba üle kümne aasta. Näitena võib tuua Tallinna suuremad kinnisvaraarendused nagu Admiraliteedi bassein, Mustamäe Keskus, Tallinna kaubamaja jt. Lisaks eeltoodule kuulub tema kompetentsi avaliku haldusega seotud vaide ja halduskohtumenetlus, samuti kaasomanike ja korteriühistutega seonduvad vaidlused. R. Keba on Eesti Advokatuuri liige aastast 2016. Varasemalt on ta töötanud advokaadibüroos COBALT ning enne seda oli ta 11 aastat Tallinna linna teenistuses, esindades linna planeerimis- ja ehitusvaldkonnaga seotud kohtuvaidlustes. Raul Keba osales ka Tallinna linna ja Harjumaa Omavalitsuse Liidu esindajana aktiivselt tänase planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku väljatöötamisel ning 2018. aastast on ta olnud lektor Tallinna Majanduskoolis, õpetades tulevasi kutselisi kinnisvaramaaklereid.

Registreeri koolitusele

Veebipilet

159 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

149 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo