Search
Close this search box.

TEABEPÄEV Tallinnas

Väljakutsed ehitussektoris 2022-2023!

Lektorid: Raul Keba, Jüri Rass, Martina Proosa, Marko Mehilane, Kristjan Tamm ja Marika Mugur

Seminari eesmärgiks on anda ülevaade ehitusvaldkonna kõige päevakajalisematest teemadest 2022. aastal.

Programm

9.30–10.00
Registreerimine ja tervituskohv
10.00-10.30
Eesti ehitusvaldkonna tuleviku ülevaade

Lektor: Jüri Rass

10.30-12.00
Rajatiste väljaehitamisega seotud kulude kandmise korrad suuremate KOVide näitel

Lektor: Raul Keba

12.00 – 12.50
Lõunapaus
12.50 – 13.50
Olulisemad muudatused ehitushangete kontekstis ja vaidlustuspraktika

Lektor: Marko Mehilane

13.50 – 14.50
Lepinguliste õiguskaitsevahendite kasutamine ehituses ning nende rakendamine praktikas

Lektor: Kristjan Tamm

14.50 – 15.00
Sirutuspaus
15.00 – 16.00
Ehitamise dokumenteerimine ja sellele esitatavad nõuded

Lektor: Martina Proosa

16.00 – 16.45
Milliste kulude hüvitamist ja kui kaua saab nõuda projekteerijalt?

Lektor: Marika Mugur

OSALUSTASU

179 €

Osalustasu sisaldab loenguid kuus ja pool akadeemilist tundi, kohvipause, kogu päeva toitlustust saalikoolituse puhul ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: ehitusettevõtete juhid, ehitusspetsialistid ettevõtetest ja asutustest, haldus – ja projektijuhid, projekteerijad, KOV esindajad, kinnisvaraarendajad jt huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Esinejad

Raul Keba

Raul Keba

advokaadibüroo RISTAL KEBA PARTNERID vandeadvokaat/koolitaja

Raul Keba on juhtivpartner RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroos. Raul nõustab kliente ehitus- ja planeerimisvaldkonnas peamiselt planeeringuid, loamenetlusi ja järelevalvet puudutavates küsimustes. Näitena võib tuua Tallinna suuremad kinnisvaraarendused nagu Admiraliteedi bassein, Mustamäe Keskus, Tallinna kaubamaja jt. Lisaks eeltoodule kuulub tema kompetentsi avaliku haldusega seotud vaide ja halduskohtumenetlus, samuti kaasomanike ja korteriühistutega seonduvad vaidlused. Raul on Eesti Advokatuuri liige aastast 2016. Varasemalt on Raul töötanud advokaadibüroos COBALT ning enne seda oli ta 11 aastat Tallinna linna teenistuses, esindades linna planeerimis- ja ehitusvaldkonnaga seotud kohtuvaidlustes. Raul osales ka Tallinna linna ja Harjumaa Omavalitsuse Liidu esindajana aktiivselt tänase planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku väljatöötamisel. Töökogemust lektorina on Raulil ehitus- ja planeerimisõiguse valdkonnas üle 10 aasta, koolitusi on läbi viidud enam kui kahekümnes kohalikus omavalitsuses ning mitmes maavalitsustes ja riigiasutustes üle Eesti. Samuti on Raul koolitanud arhitektuuri- ja kinnisvarabüroosid, notareid, advokaate ja krediidiasutusi. 2018. aastast on Raul olnud lektor ka Tallinna Majanduskoolis, õpetades tulevasi kutselisi kinnisvaramaaklereid.

Jüri Rass

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ehituse asekantsler

Martina Proosa

Merko Ehitus Eesti AS jurist

Varasemalt oli M. Proosa planeeringute osakonna juhataja siseministeeriumis, kus osales muu hulgas planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja õigusaktide väljatöötamises ning tegeles planeeringute järelevalvega.

Kristjan Tamm

advokaadibüroo NOVE vandeadvokaat, partner, ehitus ja kinnisvara valdkonna juht

Vandeadvokaat Kristjan Tamm on töötanud õigusalal 2004. aastast, mil ta alustas tööd ehitusvaldkonna juristina. Kuivõrd Kristjan on varasemalt omandanud bakalaureuse kraadi ka tsiviilehituses ja töötanud insenerina ning juhina ehitus- ja projekteerimisettevõttes, siis võimaldavad sellised ehitus- ja projekteerimisvaldkonna sisulised teadmised ja kogemus Kristjanil pakkuda klientidele ehitusega seotud küsimuste puhul parima kvaliteediga õigusnõustamist. Kristjan on spetsialiseerunud peamiselt kinnisvara- ja ehitusõigusele ning kohtuvaidlustele. Kristjanil on ka pikaajaline ehitusvaldkonna lepingunõustamise kogemus. Kristjan on nõustanud paljude projekteerimislepingute, tellija esindaja lepingute, omanikujärelevalve, ehituse peatöövõtu, ehituse alltöövõtu, müügi- ning tagatislepingute sõlmimist. Kristjani kohtuvaidluste kogemus hõlmab nii töövõtjate kui ka tellijate huvide kaitsmist ehituse kui projekteerimisega seotud tsiviilvaidlustes ning planeerimise ning järelevalvega seotud asjades halduskohtumenetluses. Lisaks ehitusküsimustele on Kristjanil pikaajaline kohtuvaidluste kogemus muudes lepinguõiguse ja lepinguvälise kahju hüvitamise küsimustes ning ühinguõiguse valdkonnas (võlanõuded, kahjuhüvitusnõuded, korteriomandiga seotud õigussuhted jms).

Marko Mehilane

advokaadibüroo HEED Entsik vandeadvokaat/partner

Vandeadvokaat Marko Mehilane tegeleb süvendatult riigihangete ja vaidustega. Markol on ligemale 20 aastane kogemustepagas riigihangete valdkonnas nii pakkujate kui hankijate poolel. Rahvusvaheline õigusturu väljaanne ”Who´sWhoLegal” on Markot korduvalt soovitanud ühe hankejuristina Eestis.

Marika Mugur

advokaadibüroo NOVE vandeadvokaat

Vandeadvokaat Marika Mugur esindab ja nõustab kliente erinevates vaidlustes, ning abistab lepingute koostamisel ning nõustab tööõiguses. Marikal on ulatuslik kogemus kindlustusvaidlustes ning ka kindlustus-regulatiivsetes küsimustes. Lisaks õigusharidusele on Marikal rakendusarhitekti tehniline kõrgharidus, mis võimaldab tal projekteerimis-, ehitus- ja planeerimisalal kliente nõustada mitme valdkonna eriteadmiste abil. Kogenud advokaadina on Marikal tugev taust mitmesuguste lepingute koostamisel ning nendega seotud nõustamisel. Marika asus juristina tööle 2003. aastal kindlustusseltsi Seesam, kus tema peamisteks tööülesanneteks oli tüüptingimuste koostamine, kahjukäsitlusprotsessi nõustamine ja kohtuvaidlustes esindamine. 2006. a asus Marika tööle advokaadibüroosse Sorainen ning on alates 2007. aastast Eesti Advokatuuri liige. Ta on esindanud kliente väga erinevates kohtuasjades (nii võla-, asja- kui ühinguõiguslikes vaidlustes) ning ka kohtuvälistes vaidlustes (nõuete ja pretensioonide koostamine, kompromissiläbirääkimised). Samuti on Marikal ulatuslik kogemus klientide kindlustusõiguse alasel nõustamisel (nt kindlustusseltside piiriülesel ühinemisel, kindlustustegevuse ja kindlustusvahenduse regulatsiooni puudutavates küsimustes).

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo