Search
Close this search box.

VÄLKLOENG

Tehisintellekti uus määrus ja selle mõju ettevõtetele

Lektor: Thea Sogenbits

Euroopa Parlament kiitis märtsis lõplikult heaks Euroopa tehisintellekti määruse ning selle jõustumine on lõpusirgel. Tehisintellekti käsitleva õigusakti eesmärk on anda tehisintellekti arendajatele selged nõuded ja kohustused seoses tehisintellekti konkreetsete kasutusviisidega. Samal ajal püütakse määrusega vähendada ettevõtjate, eriti just väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate haldus- ja finantskoormust.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

10.50 –11.00
Kogunemine veebikeskkonda
11.00 – 13.00
Tehisintellekti uus määrus ja selle mõju ettevõtetele

Lektor: Thea Sogenbits

  • Kuidas täpsemalt hakkab uus määrus mõjutama Eesti ettevõtteid ning tehisintellekti kasutajaid tervikuna?
  • Millised õigusaktid reguleerivad AI-d ja millised riskid kaasnevad tehisintellekti kasutamisel?
  • Millised erireeglid hakkavad kohalduma generatiivsetele tehisintellektisüsteemidele?
  • Milliste lahenduste puhul kohaldub tehisintellekti määruses sätestatud kohustus registreerida oma lahendus ELi andmebaasis?
  • Milliseid sanktsioone võib järelevalveasutus ettevõttele määrata ja kui suured on trahvid?
  • Millised asutused hakkavad teostama järelevalvet?
  • Kas ja kuidas mõjutab tehisintellekti määrus tehisintellektil põhinevate lahenduste lõppkasutajaid?
  • Kes vastutab, kui tehisintellekti poolt loodud teos rikub kellegi autoriõigusi?
  • Kes vastutab, kui rikutakse kellegi isikuandmete kaitse õigusi?
  • Milleks peavad ettevõtted ja asutused hakkama valmistuma?
12.45 – 13.00
Küsimused-vastused
OSALUSTASU

129 €

Hind sisaldab loengut kaks ja pool akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale, 30 päeva järelvaatamist ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: andmekaitsespetsialistid, õiguseksperdid, juhid, keskastmejuhid ja juristid ning kõik teised tehisintellekti kasutajad ja teemast huvitujad

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Thea Sogenbits

küberturbe ja andmekaitse ekspert

Thea Sogenbits on küberturbe ja andmekaitse ekspert. Igapäevaselt kaitseb ta meie kõigi maksusaladust. Teadlasena uurib ta küberkuritegelike organisatsioonide äri ja rahvusvahelist piiriülest küberkuritegevust. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte.

Registreeri koolitusele

Veebipilet

129 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

119 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo