Search
Close this search box.

PSÜHHOLOOGIASEMINAR

Tööheaolu ja sotsiaalne intelligentsus – võtmeoskused organisatsiooni arendamiseks.

Lektorid: Liina Randmann, Hannes Kuhlbach ja Kaire Piirsalu-Kivihall

Seminari eesmärgiks on teadvustada tööhealolu olemust, seda mõjutavaid tegureid, et juhid teaksid, mis on töötajate jaoks oluline ning mis kasvataks nende tööheaolu. Samuti anname nõu, kuidas arendada sotsiaalset intelligentsust organisatsioonis.

Programm

9.30–10.00
Registreerimine ja tervituskohv
10.00 – 12.00
Sotsiaalne intelligentsus töösuhetes

Lektor: Liina Randmann

12.00 – 12.15
Sirutuspaus
12.15 – 13.15
Kas enne on tunded või mõtted?

Lektor: Hannes Kuhlbach

13.15 – 14.15
Tööheaolu mõjutavad tegurid organisatsioonis

Lektor: Kaire Piirsalu-Kivihall

OSALUSTASU

149 €

Osalustasu sisaldab loenguid viis akadeemilist tundi, kohvipause, ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: Personalijuhid ja –spetsialistid, ettevõtete juhid ning keskastmejuhid, kes tegelevad organisatsioonis töötajate rahulolu ja tugeva vaimse tervise toetamisega.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Esinejad

Hannes Kuhlbach

kliiniline psühholoog

Hannes on kliiniline psühholoog ja praktiseeriv terapeut. Tegusa elu jooksul on ta olnud erinevates ametites avalikus sektoris, kinnisvaraäris, suhtekorralduses ja panganduses. Kõiges, mida saab nimetada äriks, on sügav inimlik ja isiklik pool ning just see aspekt huvitabki teda oma tänastes tegevustes. Ettevõtted, organisatsioonid, seltsid jne on kõik inimeste koostegutsemist hõlbustamaks loodud virtuaalstruktuurid, kus Inimene läheb pahatihti kaduma. Kui inimene kaldub ise ennast ära kaotama, on hea, kui tal keegi abiks kuulamas, mõtlemas ja mõistmas on. Me kõik vajame kedagi. Me kõik suudame olemas olles aidata. Efektiivse(ma)ks aitamiseks on tarvis ka teadmisi, mille omandamine võikski olla tähendusrikka ja õnneliku elu üks komponent.

Liina Randmann

tööpsühholoog

Liina omab doktorikraadi juhtimisteadustes ja hetkel töötab ta Tallinna Tehnikaülikoolis, õpetades erinevaid psühholoogia aineid. Doktorikraadile eelnesid õpingud Tehnikaülikooli magistriõppes, mille lõpetamisel omistati talle sotsiaalteaduste teadusmagistri kraad. Eelnevalt on Liina Randmann lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala, ta omab magistrikraadi psühholoogias ja ta on omandanud ka õpetaja kutse Tallinna Pedagoogilises instituudis. Ta on Eesti töö – ja organisatsioonipsühholoogide ühingu asutaja liige ja 2005. aastast ka Euroopa töö – ja organisatsioonipsühholoogide assotsiatsiooni (EAWOP) liige. 2009. aastal omistati talle andragoogi kutsekvalifikatsiooni IV aste. Liina Randmann on oodatud lektor psühholoogiaalastel täienduskoolitustel ja konverentsidel.

Kaire Piirsalu-Kivihall

tööheaolu.ee asutaja

Kaire on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ja omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis inimressursijuhtimise erialal. Tööheaolu juhtimise alal täiendas ta ennast Tampere Ülikoolis. Ta on töötanud ligi 20 aastat edukate rahvusvaheliste brändidega ning tal on õnnestunud kogemusi koguda ka Euroopa edukaimate tööandjate juures. Ta on andnud tööheaolu juhtimise loenguid Tartu Ülikoolis ning avaldanud artikleid väljaannetes Personali Praktik, postimees.ee jm. Hetkel teeb Kaire doktoritööd Tartu Ülikoolis.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo