Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Riigihanked vaidlustuskomisjonis ja kohtus: uuemad lahendid ning vaidlustusmenetlus.

Lektor: Mart Parind

Koolituse eesmärk on selgitada riigihangete kõige olulisemaid probleemküsimusi viimasel ajal riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtutes tehtud otsuste põhjal, et viia nii hankijate kui ka pakkujate poolel olevaid spetsialiste kurssi kõige aktuaalsema vaidlustus- ja kohtupraktikaga.

Programm

9.50 – 10.00
Kogunemine veebikeskkonda
10.00 – 11.30
Riigihanked vaidlustuskomisjonis ja kohtus: uuemad lahendid ning vaidlustusmenetlus.
 • kvalifikatsiooni kontroll
 • tehniline kirjeldus
 • riigihanke alusdokumendid
 • pakkumuste hindamise kriteeriumid
 • valeandmete esitamine
 • varasemate hankelepingute rikkumine
 • vaidlustus- ja kohtumenetlus
 • alapakkumus, ristsubsideermine
 • pakkumuse vastavuse kontroll
 • pakkumuse tagantjärele muutmine
 • kontsessioon
 • kuidas toimida riigihanke vaidlusmenetluses?
 • kuidas väljendada ning millised on kitsaskohad vaidluses?
11.30 – 11.45
Sirutuspaus
11.45 – 13.15
Loeng jätkub
OSALUSTASU

159 €

Hind sisaldab loengut neli akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: hankespetsialistid, juristid, riigi- ja KOV esindajad, juhid ning kõik teised huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Mart Parind

advokaadibüroo NOVE nõunik ning Euroopa õiguse, intellektuaalomandi ja spordiõiguse valdkondade juht

Advokaadibüroo NOVE nõunik Mart Parind on tunnustatud riigihankeõiguse spetsialist, kellel on antud valdkonnas unikaalne kogemus ja kompetents. Enne NOVE-ga liitumist tegutses ta aastail 2017-2022 riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) liikmena, lahendades sadu riigihankevaidlusi. VAKO liikmena oli Mart ka Eesti ametlik esindaja Euroopa Komisjoni juures asuvas riigihankevaidlusi lahendavate esimese astme asutuste võrgustikus. Veel enne VAKO liikme ametisse asumist töötas Mart riigihangetele spetsialiseerunud advokaadina. Tema kaasjuhtimisel on koostatud Eesti riigihangete valdkonna tuumikteos - riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne (Juura 2019) - ning tänasel päeval õpetab ta tudengitele riigihankeõigust Tallinna Ülikoolis. M. Parindi toimetamisi riigihangete vallas toetavad tema süvateadmised Euroopa Liidu õigusest - rajaneb ju Eesti riigihangete seadus suuresti EL valdkondlikel direktiividel. Ta on eesti keeles ainulaadse EL õiguse ja Eesti õiguse suhteid käsitleva koguteose - "Euroopa Liidu õigus. Eesti vaade" (UKU 2022) -, mis on leidnud tee paljude õigusnõustajate ja kohtunike lauale, autor.

Registreeri koolitusele

Veebipilet

129 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

119 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo