Search
Close this search box.

TEABEPÄEV

Dokumendihaldus ja digitaalarhiveerimine kaasaegses (kodu)kontoris

Seminari eesmärgiks on selgitada Rahvusarhiivi digiteerimise  juhiseid, samuti jagada nõpunäiteid andmekaitse-, dokumendihalduse- ja digitaalarhiveerimise korraldamiseks.

Meetodid: loengud ja arutelu

Programm

9.50–10.00
Kogunemin veebiruumi
10.00 – 11.30
Dokumendihaldus kaasaegses (kodu)kontoris

Lektor: Janne Kerdo

11.30 – 11.45
Sirutuspaus
11.45 – 13.15
Digiarhiveerimine kaasaegses (kodu)kontoris

Lektor: Hille Oidema

13.15– 14.00
Sirutuspaus
14.00 – 14.45
Digiteerimise juhised Rahvusarhiivilt

Lektor: Kaido Kivilaan

14.45– 15.45
Kuidas mõjutab GDPR sekretäri tööd?

Lektor: Urmas Kukk

OSALUSTASU

169 €

Hind sisaldab loengut kuus akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: raamatupidajad, finantsjuhid ja -spetsialistid, juhid ning kõik teised huvilised

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esinejad

Janne Kerdo

Eesti Juhi Abi Ühingu juhatuse liige

Janne Kerdo on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli halduskorralduse erialal ja ta omab magistrikraadi dokumendihalduses. Janne aktiivne lektoritöö erinevatel dokumendihalduse ja bürootöö kursustel algas 1999. aastal ning sellest ajast alates on ta olnud õppejõud erinevates õppeasutustes ning avatud koolitustel. Ta on osalenud erinevates valdkonnaga seotud projektides, kutsestandardite, õppekavade koostamisel. Lisaks on Janne Eesti Juhi Abi Ühingu ja Dokumendihaldurite Ühingu juhatuse liige ning Konsultantide Assotsiatsiooni liige.

Urmas Kukk

andmekaitse valdkonna ekspert

Urmas Kukk on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on pikaajalise kogemusega spetsialist privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal, esindanud selles valdkonnas nii haldusorganite kui ka eraisikute huve. Omab CIPP/E sertifikaati. Aastatel 2003-2008 töötas ta Andmekaitse Inspektsiooni peadirektorina ning osales ka uue isikuandmete kaitse seaduse väljatöötamisel. Kuni 2020. aasta veebruarikuuni oli Urmas Advokaadibüroo Koch & Partnerid OÜ vandeadvokaat. Hetkel on ta AS IuteCredit Europe andmekaitse spetsialist ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse projektide ekspert.

Hille Oidema

Hille Oidema

koolitaja

Hille Oidema on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal ja täiendanud end Marburgi Arhiivikoolis Saksamaal. 1993. aastast on olnud praktilisel arhiivitööl, algselt avalikes arhiivides – Eesti Riigiarhiivi Filiaalis ja Rahvusarhiivis. Enam kui kümme aastat on osalenud lektorina erinevatel arhiivinduse ja dokumendihalduse koolitustel. Lisaks igapäevasele praktilisele arhiivitööle õpetab ta arhiivindust ja dokumendihaldust Tallinna Tehnikaülikoolis ning Tallinna Majanduskoolis.

Kaido Kivilaan

Rahvusarhiiv, digitaalse arhiveerimise valdkonnajuht

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo