Search
Close this search box.

VEEBILOENG

Kõik oluline eelarvestamisest!

Lektor: Kari Maripuu

Eelarvestamise koolitus annab väikeettevõtte juhtidele metoodika ettevõtte tuluvoogude planeerimiseks ning kasumlikkuse modelleerimiseks. Kui raamatupidamine annab juhile ülevaate minevikus toimunu kohta, siis koolitusel läbitav metoodika annab juhile tööriistad oma äri kasumlikkuse modelleerimiseks läbi erinevate strateegiate. Koolituse esimeses osas räägime eelarvestamise ja tulude modelleerimise teoreetilisest kontseptsioonist ning teises osas analüüsime grupis iga osaleva ettevõtte kodutööna valminud eelarvet ja otsime võimalusi kasumi suurendamiseks.

Koolitusel osaleja saab enda kasutusse eelarvestamise tööriista (Excel) ning praktilised soovitused, kuidas seda töövahendit regulaarselt kasutades saab ettevõtte kasumit optimeerida.

Meetodid: loeng, arutelu ja praktiline osa

17.01 programm

9.50 – 10.00
Kogunemine veebikeskkonda
10.00 – 11.30
Eelarvestamise teooria
  • Eelarvestamise metoodika üldine tutvustus
  • Eesmärkide püstitamine läbi eelarve koostamise
  • Juhi või juhtrühma harjumuse kujundamine ettevõtte eelarvepõhiseks juhtimiseks
  • Kohandumine muudatustega ja paindlikkus
  • Eelarvestamise suhe raamatupidamisega (visioon vs reaalsus)
  • Lihtsustatud mudeli koostamine toote- või teenusettevõttele

24.01 programm

9.50 – 10.00
Kogunemine veebikeskkonda
10.00 – 12.00
Eelarvestamise praktika
  • Detailse eelarve koostamine käesolevaks eelarveaastaks
  • Koostatud eelarvete ülevaatamine ja kasumlikkuse optimeerimine
OSALUSTASU

159 €

Hind sisaldab loengut neli akadeemilist tundi ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: Dokumendihaldurid, arhivaarid, infohaldurid, sekretärid, juhiabid, assistendid ja teised huvilised nii avalikust kui ka ärisektorist

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi seminari programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Kari Maripuu

Digitaalarhiivi ettevõtte Infore AS tegevjuht

Kari on lõpetanud Tartu Ülikooli ärijuhtimise erialal ja omab magistrikraadi finantsjuhtimise valdkonnas. Kari juhitavasse ettevõtete gruppi kuulub digiarhiivi- ja dokumendihalduse ettevõte Infore AS, mis on loonud alates 2008. aastast dokumendihaldussüsteeme mitmetele Eesti suurettevõtetel ja riigiasutustele. Lisaks tegeleb Kari alates 2012. aastast ärimentorlusega ning on andnud nõu üle sajale ettevõttele, kuidas äriprotsesse läbi digiteerimise efektiivsemaks muuta.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo