Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Hankelepingu tühisuse tuvastamisest vaidlustuspraktika näitel

Lektorid: Maria Veermäe ja Ringo Heidmets

Loengu eesmärgiks on rääkida kohtulahenditest, kus ettevõtjad on taotlenud hankelepingu tühisuse tuvastamist ning millistel juhtudel on pakkujate nõudeid saatnud ebaedu.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

12.35 –12.45
Kogunemine veebikeskkonda
12.45 – 13.30
Hankelepingu tühisuse tuvastamisest vaidlustuspraktika näitel

Lektorid: Maria Veermäe ja Ringo Heidmets

  • Hankelepingu tühisuse tuvastamine
  • Tühisuse tuvastamise nõude esitamine
  • Pakkujate roll
  • Hankija võimalikust kaitsepositsioonist
OSALUSTASU

59 €

Hind sisaldab loengut üks akadeemiline tund, elektroonilisi materjale, 30 päeva järelvaatamise võimalust ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: hankespetsialistid, haldusjuhid, juristid, advokaadidi, riigi- ja KOV esindajad, juhid ning kõik teised huvilised, kes tegelevad riigihangete korraldamisega

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esinejad

Maria Veermäe

advokaadibüroo GLIMSTEDTi advokaat

Maria Veermäe on töötanud riigihangete valdkonnas üle 10 aasta. Suurema osa sellest ajast on ta praktiseerinud erinevate ettevõtete sisejuristina (inhouse lawyer). Tal on väärtuslik oskus näha ettevõtete toimimist ja õigusvaldkonna vajadusi ning probleemide lahendamist klientide poolelt. Ta on juhtinud erinevate ettevõtete õigusvaldkondi ja toetanud juhtkondasid nende tegevuses, sealhulgas tegutsenud ühe Eesti suurema teedeehitusettevõtte Verston õigusvaldkonna juhina. See on võimaldanud tal puutuda kokku laia õigusvaldkondade ringiga ning leida lahendusi väga erinevatele probleemidele. Eelnevalt on ta töötanud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses. Igapäevaselt riigihangete õigusnõunikuna tegutsemine suurimas riigihankeid korraldavas asutuses kindlustas ta veelgi oma eksperdi staatust riigihangete valdkonnas. Maria on osalenud erinevates hankemenetlustes nii hangete korraldamisel kui ka esindades RKIK-i vaidlustuskomisjonis erinevate vaidlustuste menetlemisel.

Ringo Heidmets

advokaadibüroo GLIMSTEDTi vandeadvokaat

Ringo Heidmets on töötanud üle seitsme aasta avalikus sektoris Kaitseväes ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses riigihangetele spetsialiseerunud juristina. Sel perioodil tagas ta suurusjärgus 1000 hankemenetluse seaduspärase läbiviimise maksumusega kokku üle 2 miljardi euro. Tulenevalt Kaitseväe vajadustest puutus R. Heidmets kokku kõikide hankemenetluse liikidega ning väga paljude hanke esemete hankimise spetsiifikaga. Kuivõrd enamus tema nõustatud riigihangetest ületasid rahvusvahelist piirmäära, omab ta laiapõhjalist kogemust läbirääkimiste pidamisel maailma suurimate kaitsetööstusettevõtetega. Lisaks on ta osalenud üle 50 riigihangete vaidlustuskomisjoni vaidlustusmenetluses ning esindanud klienti arvukalt ka kohtumenetlustes..

Registreeri koolitusele

Veebipilet

59 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

59 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo