Search
Close this search box.

RIIGIHANGETE VEEBIKONVERENTS 2024

Päevajuht Mart Parind

Konverentsi eesmärgiks on anda ülevaade 2024. aastal riigihanke valdkonda puudutavatest muudatustest ja päevakajalistest teemadest.

Programm

9.50 – 10.00
Kogunemine veebikeskkonda
10.00 – 10.05
Päevajuhi avasõnad – Mart Parind
10.05 – 10.30
Uutest poliitilistest suundadest riigihankes

Lektor: Karoli Niilus, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik

10.30 – 11.15
Hankepass ja kvalifikatsioon

Lektor: Kristina Laarmaa, advokaadibüroo LAARMAA vandeadvokaat

11.15 – 12.00
Hankelepingu täitmisel ja muutmisel tekkinud probleemid ning lahendused

Lektor: Karin Ploom, Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat

12.00 – 12.45
Aeg lõunapausiks
12.45 – 13.30
Hankelepingu tühisuse tuvastamisest vaidlustuspraktika näitel

Lektorid: Maria Veermäe ja Ringo Heidmets, advokaadibüroo GLIMSTEDT advokaadid

13.30 – 14.15
Karistusõiguslik vastutus riigihangete seaduse rikkumiste eest

Lektor: Norman Aas, Tallinna Ülikooli kriminaalõiguse lektor, endine peaprokurör, Advokaadibüroo SORAINEN vandeadvokaat/partner

14.15 – 14.30
Sirutuspaus
14.30 – 15.15
Mis on keskkonndahoidlik riigihange?

Lektor: Karen Silts, Kliimaministeeriumi ringmajanduse osakonna nõunik

15.15 – 15.55
Apsud riigihangetes - õpime teiste vigadest

Lektor: Mart Parind, advokaadibüroo NOVE nõunik ning Euroopa õiguse, intellektuaalomandi ja spordiõiguse valdkondade juht

15.55 – 16.00
Päevajuhi lõpusõnad – Mart Parind
OSALUSTASU

169 €

Hind sisaldab loenguid kuus akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale, soovi korral tõendit teemade läbimise kohta ja järelvaatamise võimalust 30-päeva.

SIHTRÜHM: hankespetsialistid, haldusjuhid, juristid, advokaadidi, riigi- ja KOV esindajad, juhid ning kõik teised huvilised, kes tegelevad riigihangete korraldamisega

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Veebikonverentsi esinejad

Mart Parind

Mart Parind

advokaadibüroo NOVE nõunik ning Euroopa õiguse, intellektuaalomandi ja spordiõiguse valdkondade juht

Advokaadibüroo NOVE nõunik Mart Parind on tunnustatud riigihankeõiguse spetsialist, kellel on antud valdkonnas unikaalne kogemus ja kompetents. Enne NOVE-ga liitumist tegutses ta aastail 2017-2022 riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) liikmena lahendades sadu riigihankevaidlusi. VAKO liikmena oli Mart ka Eesti ametlik esindaja Euroopa Komisjoni juures asuvas riigihankevaidlusi lahendavate esimese astme asutuste võrgustikus. Veel enne VAKO liikme ametisse asumist töötas Mart riigihangetele spetsialiseerunud advokaadina. Tema kaasjuhtimisel on koostatud Eesti riigihangete valdkonna tuumikteos - riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne (Juura 2019.) Tänasel päeval õpetab ta tudengitele riigihankeõigust Tallinna Ülikoolis. M. Parindi toimetamisi riigihangete vallas toetavad tema süvateadmised Euroopa Liidu õigusest - rajaneb ju Eesti riigihangete seadus suuresti EL valdkondlikel direktiividel. Ta on eesti keeles ainulaadse EL õiguse ja Eesti õiguse suhteid käsitleva koguteose - "Euroopa Liidu õigus. Eesti vaade" (UKU 2022) -, mis on leidnud tee paljude õigusnõustajate ja kohtunike lauale, autor.

Karin Ploom

Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat

Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat Karin Ploom omab pikaajalist kogemust vaidluste lahendamisel kohtuväliselt ja kohtus. Karin Ploom on spetsialiseerunud ehitus- ja kinnisvaraõigusele, lisaks on ta andnud erinevaid koolitusi riigihangete, leppetrahvide ja lepinguliste suhete teemadel.

Norman Aas

Tallinna Ülikooli kriminaalõiguse lektor, endine peaprokurör, Advokaadibüroo SORAINEN vandeadvokaat/partner

Norman Aas on töötanud enam kui 17 aastat prokurörina ning puutunud kokku sadade kriminaal- ja korruptsioonikuritegude menetlemisega. Majanduskuritegude ennetamise ja uurimise valdkonna juhina advokaadibüroos Sorainen on Norman Aas aidanud paljudel klientidel probleeme ennetada ja lahendada.

Maria Veermäe ja Ringo Heidmets

advokaadibüroo GLIMSTEDT advokaadid

Maria Veermäe on töötanud riigihangete valdkonnas üle 10 aasta. Suurema osa sellest ajast on ta praktiseerinud erinevate ettevõtete sisejuristina (inhouse lawyer). Tal on väärtuslik oskus näha ettevõtete toimimist ja õigusvaldkonna vajadusi ning probleemide lahendamist klientide poolelt. Ta on juhtinud erinevate ettevõtete õigusvaldkondi ja toetanud juhtkondasid nende tegevuses, sealhulgas tegutsenud ühe Eesti suurema teedeehitusettevõtte Verston õigusvaldkonna juhina. See on võimaldanud tal puutuda kokku laia õigusvaldkondade ringiga ning leida lahendusi väga erinevatele probleemidele. Eelnevalt on ta töötanud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses. Igapäevaselt riigihangete õigusnõunikuna tegutsemine suurimas riigihankeid korraldavas asutuses kindlustas ta veelgi oma eksperdi staatust riigihangete valdkonnas. Maria on osalenud erinevates hankemenetlustes nii hangete korraldamisel kui ka esindades RKIK-i vaidlustuskomisjonis erinevate vaidlustuste menetlemisel. Ringo Heidmets on töötanud üle seitsme aasta avalikus sektoris Kaitseväes ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses riigihangetele spetsialiseerunud juristina. Sel perioodil tagas ta suurusjärgus 1000 hankemenetluse seaduspärase läbiviimise maksumusega kokku üle 2 miljardi euro. Tulenevalt Kaitseväe vajadustest puutus R. Heidmets kokku kõikide hankemenetluse liikidega ning väga paljude hanke esemete hankimise spetsiifikaga. Kuivõrd enamus tema nõustatud riigihangetest ületasid rahvusvahelist piirmäära, omab ta laiapõhjalist kogemust läbirääkimiste pidamisel maailma suurimate kaitsetööstusettevõtetega. Lisaks on ta osalenud üle 50 riigihangete vaidlustuskomisjoni vaidlustusmenetluses ning esindanud klienti arvukalt ka kohtumenetlustes.

Karen Silts

Kliimaministeeriumi ringmajanduse osakonna nõunik

Karoli Niilus

Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik

Kristina Laarmaa

advokaadibüroo LAARMAA vandeadvokaat

Kristina Laarmaa on enam kui 15-aastase kogemusega vandeadvokaaat, riigihangete ja kohtuvaidluste ekspert. Kristinal on silmapaistvad kogemused ja teadmised ehituse ja transpordi valdkondades. Samuti on ta nõustanud ja esindanud klientide huve struktuuritoetustest rahastatavates projektides, sh struktuuritoetuste tagasinõuetes. Kristina on kogenud ehituse ja kinnisvaraarendusega seotud valdkondades, olles nõustanud kliente nii tehnoparkide ja muude tööstushoonete rajamise kui ka kaubanduskeskuste võõrandamise ja arendamise projektides.

Registreeri koolitusele

Veebipilet

159 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

129 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo