Search
Close this search box.

PSÜHHOLOOGIASEMINAR

Erinevate isiksusetüüpide juhtimine konfliktsetes olukordades

Lektorid: Katrin Roosileht, Jaana Susanna Liigand-Juhkam ja Karin Reinhold

Seminari eesmärgiks on aidata mõista konfliktide dünaamikat. Räägime, kuidas maandada sisemisi pingeid, mis tekivad konfliktsetes situatsioonides, et seeläbi säilitada suurem võimekus organisatsioonis kvaliteetselt konflikte lahendada.

Meetodid: loengud ja arutelud

Programm

9.30 – 10.00
Registreerimine ja tervituskohv
10.00 – 12.00
Erimeelsuste ja vastuseisu lahendamine meeskonnas

Lektor: Katrin Roosileht

12.00 – 12.45
Sirutuspaus
12.45 – 14.15
Rasked vestlused juhi töös

Lektor: Jaana Susanna Liigand-Juhkam

  • Ebameeldivate sõnumite edastamine
  • Halbadest uudistest teavitamine
  • Negatiivse tagasiside andmine
  • Toimetulek vastuvõtjate reaktsioonidega, juhi eneseregulatsioon
14.15 – 14.30
Sirutuspaus
14.30 – 16.00
Tööandja vastutus töötaja tööstressi vältimisel

Lektor: Karin Reinhold

OSALUSTASU

169 €

Hind sisaldab loengut kuus akadeemilist tundi, kohvipause, lõunasööki, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: kõik huvilised olenemata ametist

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esinejad

Katrin Roosileht

koolitaja

Katrin on lõpetanud psühholoogia eriala Tartu Ülikoolis ning näitejuhtimise eriala Tallinna Ülikoolis. Lisaks on ta õppinud psühhodraama lavastajaks Tallinna Psühhodraama Koolis ning tegutseb psühhodraama gruppide juhendajana. Koolituste läbiviimisel kasutab Katrin aktiivselt oma varasemas elus omandatud näitlejakutset ja töökogemusi VAT teatris ja Nukuteatris, kaasates inimesi aktiivsesse tegevusse ning leides igaühele just tema jaoks sobiva õppimisviisi. Katrinil on suurepärane omadus liituda grupiga, saavutada hea kontakt koolitusel osalejatega ning tänu tema suurele empaatiavõimele oskab ta igale osalejale pakkuda just selliseid suuniseid ja teejuhiseid, mis igas konkreetses olukorras töötavad kõige paremini.

Jaana Susanna Liigand-Juhkam

psühholoog

Jaana on koolitaja, coach ja õppejõud, koolitusfirma Arikano juhataja, mitmete raamatute autor ja kaasautor, ärijuhtimise ja psühholoogia magister. Ta on töötanud lepingulise õppejõuna erinevates ülikoolides ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust- kui ka erasektorist. Tema valdkonda kuuluvad teemad on juhtimine, meeskonnatöö, emotsionaalne andekus, enesemotivatsioon, toimetulek stressiga, konfliktide lahendamine jpm.

Karin Reinhold

Tallinna Tehnikaülikooli Töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli dotsent ning tööohutusalaste süvakoolituste lektor

Karin on viimase 12 aasta jooksul osalenud kümnetel töötervishoiu-, tööohutuse-, ergonoomia- ja tervise edenduse rahvusvahelistel konverentsidel ja maailmakongressidel, sealhulgas ka võtmelektorina. Hetkel on ta täitja mitmes rahvusvahelises tööohutusalases projektis, näiteks ESENER-2 jätku-uuringus. TTÜ Ergonoomialabori kvaliteedijuhina viib ta läbi töökeskkonna mõõdistamisi ning riskianalüüse. Tema praeguseks peamiseks uurimissuunaks on ettevõtete ohutuskultuur ning juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid ja ettevõtetes kasutatavate kemikaalide mürgisuse hindamise võimalused. Ta on avaldanud üle 70 teadusartikli.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo