Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus ning riskimudelid.

Lektor: Siiri Viil

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus sätestab ettevõtetele, sh raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele ja krediidiasutustele nõude koostada riskihindamise metoodika, mudeli ning sisekorrad. Kõik  raamatupidamisteenusega seotud pakkujad/töötajad peavad olema kursis Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud nõuetega, täitma hoolsuskohustust ning kehtestama ettevõttes vastavad protseduurireeglid.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

10.50–11.00
Kogunemine veebikeskkonda
11.00 – 14.00
Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus ning riskimudelid.

Lektor: Siiri Viil

  • Mis on seaduse nõuded?
  • Millised peaksid olema riskihindamise mudel ja metoodika?
  • Kuidas tõlgendada enda organisatsioonist lähtuvalt geograafilist, kliendi, teenuste ja suhtlemiskanali riski?
  • Kuidas tuleb täita teavitamiskohustust ja millal?
  • Teavitamissüsteemi üles ehitus organisatsioonis.
OSALUSTASU

129 €

Hind sisaldab loengut neli akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale, soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta ja järelvaatamise võimalust 30-päeva.

SIHTRÜHM: raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid ja -spetsialistid ning kõik raamatupidamisvaldkonnaga seotud töötajad

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Siiri Antsmäe

Siiri Viil

sertifitseeritud siseaudiitor

Siiri Viilil on pikaajaline siseauditi valdkonna töökogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 15 aasta Kaitseväe, Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi valitsemisalas. Lisaks on ta töötanud Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina. Erasektoris siseauditi juhina tegutsedes on ta tegelenud nii pettuste uurimise, erinevate vastavusauditite, isikuandmete töötlemise, riskijuhtimise, rahapesu ja terrorismi tõkestamise ettevõttesiseste protsesside ja riskide juhtimise mudelitega. Siiri on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi ning alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid, ettevõtete juhte kui valdkondade juhte ja spetsialiste. Tal on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse. S. Viil omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA).

Registreeri koolitusele

Veebipilet

129 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

119 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo