Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Eramaja ehituse ABC – esitatavad nõuded ja kohustused

Lektor: Martina Proosa

Ehitusseadustik võimaldab omanikul iseendale ehitada, sh ehitusloakohustuslikku ehitist. Praktikas tekib ikka veel küsimusi, kas omanik, kes võib endale ehitada, on ka juriidiline isik ning milliseid nõudeid ta peab ehitamisel järgima, millistel juhtudel tuleb ehitamisest teavitada ning millal taotleda ehitusluba ning mida on vaja teha valmis ehitise kasutamiseks. Koolitusel käsitletakse kõiki neid teemasid ning antakse ülevaade ehitamisega seotud küsimustest.

Meetodid: Loeng ja arutelu

Programm

9.50 – 10.00
Kogunemine veebikeskkonda
10.00 – 11.30
Eramaja ehituse ABC – esitatavad nõuded ja kohustused.
  • Ehitise omaniku kohustused
  • Ehitise ja ehitamise mõiste
  • Ehitisele ja ehitamisele esitatavad nõuded
  • Ehitamisest ja kasutamisest teavitamise juhud
  • Ehitusteatise ja kasutusteatise esitamisel esitatavad dokumendid
  • Ehitusloa ja kasutusloa taotlemine ja esitatavad dokumendid
  • Ehitusprojekt (ehitusprojekti staadiumid ja osad, ehitusloa ja kasutusloa taotlemisel esitatav ehitusprojekt, ehitusteatise ja kasutusteatisega koos esitatav ehitusprojekt, ehitusprojekti muudatus)
  • Ehitamise dokumenteerimine
  • Seadmed ja vastavusdokumendid
11.30 - 11.45
Sirutuspaus
11.45 - 13.15
Koolitus jätkub
13.15 - 13.30
Koolitus jätkub
13.30 - 15.00
Koolitus jätkub
OSALUSTASU

159 €

Osalustasu sisaldab loengut viis akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: ehitusettevõtete juhid, ehitusspetsialistid ettevõtetest ja asutustest, haldus – ja projektijuhid, projekteerijad, KOV esindajad, kinnisvaraarendajad jt huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Martina Proosa

Merko Ehitus AS jurist/koolitaja

Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Varasemalt oli M. Proosa planeeringute osakonna juhataja siseministeeriumis, kus osales muu hulgas planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja õigusaktide väljatöötamises ning tegeles planeeringute järelevalvega. Martina on käsiraamatute "Uus ehitusseadustik ja ehitamine" ning "Planeerimisseadus ja selle rakendamine" autor.

Registreeri koolitusele

Veebipilet

159 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

139 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo