Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

2023. aasta maksumuudatused!

Lektor: Ivo Vanasaun

Loengu eesmärgiks on tuua kiirülevaate käigus huvilisteni kõik 2023. aastal jõustuvad maksumuudatused, sh käibemaksu-, tulumaksu-, maamaksu- ja maksukorralduse seadustes.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

10.20–10.30
Kogunemine veebiruumi
10.30 – 12.30
2023. aasta maksumuudatused!
  • Üldine maksuvaba tulu
  • Vanaduspensionäride maksuvaba tulu
  • Töövõtuahela ja töötamise aja fikseerimine (ehitusplatsid)
  • Platvormide kaudu saadud tulust teavitamine
  • Liikmesriikide maksuhaldurite ühine maksukontroll
  • Maamaksuga seonduvad muudatused (maa hindamine)
  • Värskem kohtupraktika maksude ja maksumenetluse vallas
  • II pensionisamba sissemaksete vabatahtlik suurendamine (aastad 2024-2025)
  • Ülemaailmne miinimumtulumaks
OSALUSTASU

129 €

Hind sisaldab loengut kaks ja pool akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: raamatupidajad, finantsjuhid ja -spetsialistid, juhid ning kõik teised huvilised

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Ivo Vanasaun

Ivo Vanasaun

advokaadibüroo FORT maksunõunik

I. Vanasaun on pikaajalise kogemusega maksuekspert, kelle põhiteemadeks on äriühingu tulumaks, füüsilise isiku tulumaks ja rahvusvaheline maksustamine. Ta on töötanud seitse aastat Rahandusministeeriumis, juhtides seal otseste maksude talitust. Ivo osales Eesti unikaalse äriühingu tulumaksu süsteemi kasutuselevõtu protsessis ning on nõustanud Gruusia valitsust samasuguse tulumaksumudeli kasutuselevõtul. Kuni 2018. a kevadeni oli Ivo 12 aastat Deloitte Eesti maksutiimi üks võtmeisikutest, juhtides seal keerulisi siseriiklikke ja rahvusvahelisi maksunõustamise projekte. Ivol on põhjalikud teadmised tehingute nõustamises ja ettevalmistamises, sealhulgas maksualaste auditite läbiviimises, kontsernide juriidilise struktuuri ja ärimudeli ümberkujundamises, optsiooniprogrammide loomises ning mobiilse tööjõu maksustamise küsimustes.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo