Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Kuidas kriisiolukorras hankelepinguid muuta?

Lektor: Kristiina Kaarna

Loengu eesmärk on anda põhjalik ülevaade Rahandusministeeriumi poolt avaldatud juhise, millistel tingimustel on võimalik kriisiolukorras muuta juba sõlmitud hankelepinguid.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

14.05 – 14.15
Kogunemine veebiruumi
14.15 – 16.00
Kuidas kriisiolukorrras hankelepinguid muuta?

Lektor: Kristiina Kaarna

  • Tarneraskused ja hankelepingu tähtaja või tähtpäeva muutmine vääramatu jõu või ettenägematu olukorra tõttu
  • Maksumuse muutmine, elektri- ja muude energiaallikate ning teiste
    toormaterjalide hinnatõus
  • Täiendavate asjade, teenuste või ehitustööde tellimine
  • Lepingu ülesütlemise kohustus
  • Leppetrahv ja kompromiss
  • Raamlepingud ja raamlepingu alusel sõlmitavad hankelepingud
OSALUSTASU

119 €

Hind sisaldab loengut kaks ja pool akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: hankespetsialistid, juristid, riigi- ja KOV esindajad, juhid ning kõik teised huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Kristiina Kaarna

advokaadibüroo Sirel & Partneid juris

Advokaadibüroo Sirel & Partnerid jurist Kristiina Kaarna on 2017. aastal jõustunud riigihangete seaduse üks autoreid ja tegutsenud riigihangete valdkonna eksperdi ning koolitajana üle kümne aasta. Kristiina pädevuses on ka krüpto- ja virtuaalteenustega seonduv, ühisrahastuse projektid, rahapesu tõkestamise ning andmekaitse valdkondade küsimused. Kristiina on töötanud Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunikuna, samuti Riigi Kinnisvara AS õigus- ja hankeosakonnas, osaledes muu hulgas CO2 projektis, mis on olnud üks suuremaid ja tööintensiivsemaid Eesti avaliku sektori ehitushanke projekte, ja Superministeeriumi projektis. Kristiina Kaarna on omandanud Baseli Ülikooli (Šveits) euroopa õpingute magistrikraadi, samuti lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse (L.L.M). Ta on end täiendanud IT Kolledžis. Kristiina on mitmete õigusalaste publikatsioonide autor ning olnud Majanduskooli hangete eriala õppejõud.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo