Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Välismaalaste töötamise seaduse muudatused

Lektorid: Aldo Vassar ja Merili Laansoo

Koolituse eesmärgiks on tutvustada välismaalaste seaduse muudatusi, sh räägime aktuaalsest juriidikast ja nõuetest, mis puudutavad välismaalaste töötamist, lepinguvorme ja töötasu ning nõudeid rendiöötajate kasutamiseks. Samuti keskendume sõjapõgenike teema seaduslikule poolele.

Meetodid: Loengud ja arutelud

Programm

09.50– 10.00
Kogunemine veebiruumi
10.00 – 12.00
Välismaalaste töötamine Eestis ja muudatused renditöötaja maksustamisel

Lektorid: Aldo Vassar ja Merili Laansoo

  • Välismaalaste Eestis töötamise võimalused, sh renditööjõu kasutamine ja pakkumine
  • Tööandja tegevused ja kohustused välismaalase tööle võtmisel
  • Varjupaiga taotlejad ja Ukraina sõjapõgenikud
  • Planeeritavad muudatused välismaalaste seaduses
  • Taotlemise protsess ja vajalike vormide täitmine
12.00 – 12.15
Sirutuspaus
12.15 – 14.00
Loeng jätkub

Lektorid: Aldo Vassar ja Merili Laansoo

OSALUSTASU

149 €

Osalustasu sisaldab loengut neli ja pool akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: personalijuhid ja –spetsialistid, juhid, juristid ja kõik teised tööandjate esindajad, kelle juures töötavad või kes plaanivad lühiajaliselt tööle võtta kolmandatest riikides pärit välismaalasi.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esinejad

Aldo Vassar

Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat ja Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjoni liige

Tööõiguse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine tööõiguse õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Merili Laansoo

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat

Merili Laansoo on spetsialiseerunud välisriigi kodanike Eestis tööle vormistamisele.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo