Search
Close this search box.

SALVESTATUD LOENG

Riigihangete sisekontrollisüsteemid ja nendega seotud huvide konfliktid

Loeng on salvestatud 31. augustil 2021

videokaamera

Loengu eesmärgiks on selgitada, kuidas vältida huvide konflikte riigihangete erinevates etappides. Lisaks anname ülevaate, millal ja mis tingimustel on lubatud hankelepinguid muuta.

Programm

Loeng: “Riigihangete sisekontrollisüsteemid ja nendega seotud huvide konfliktid”
Lektor: Kristiina Kaarna

Käsitletavad teemad:

  • huvide konflikt riigihangete protsessis, sh hanke planeerimise ja läbiviimise faasis
  • millised on sagedamini esinevad puudused hankekorras?
  • milline on riigihangete korrektsust kontrolliva ametniku (juht, jurist, audiitor, raamatupidaja) roll hankeplaani koostamisel?
  • väikeostudele kehtiv regulatsioon
  • hankelepingute muutmise lubatavad ja lubamatud tingimused
  • aktuaalne kohtupraktika
  •  
OSALUSTASU

129 €

Hind sisaldab varasemalt salvestatud loengut neli akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit.

SIHTRÜHM: finantsjuhid, audiitorid, juhid, juristid, riigihangete spetsialistid ning kõik teised huvilised

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Esineja

Kristiina Kaarna

Kristiina Kaarna

Kehtiva riigihangete seaduse üks autoreid

Advokaadibüroo Sirel & Partnerid jurist Kristiina Kaarna on 2017. aastal kehtima hakanud riigihangete seaduse üks autoreid. Ta on tegutsenud riigihangete valdkonna eksperdi ja avaliku koolitajana üle 10 aasta. Kristiina pädevuses on ka krüpto- ja virtuaalteenustega seonduv, ühisrahastuse projektid, rahapesu tõkestamise ning andmekaitse valdkonnad.

Kristiina on töötanud Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunikuna, samuti Riigi Kinnisvara AS õigus- ja hankeosakonnas, osaledes muu hulgas CO2 projektis, mis on olnud üks suuremaid ja tööintensiivsemaid Eesti avaliku sektori ehitushanke projekte, samuti Superministeeriumi projektis. Kristiina Kaarna on omandanud Baseli Ülikooli (Šveits) euroopa õpingute magistrikraadi, samuti lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse (L.L.M). Ta on end täiendanud IT Kolledžis. Kristiina on mitmete õigusalaste publikatsioonide autor ning olnud Majanduskooli hangete eriala õppejõud.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine

Koolituse jälgimiseks sobib nii süle- kui ka lauaarvuti, mobiiltelefon või tahvelarvuti. Vajalik on internetiühendus ning mugavamaks kuulamiseks soovi korral kõrvaklapid.

Saadame teile meili teel lingi peale arve tasumist, mille kaudu pääsete loengu salvestust vaatama ning ka elektroonilised materjalid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo