Search
Close this search box.

KOOLITUS

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendus- ja kohtupraktika ning planeeritavad muudatused

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku planeeritavatest muudatustest (eelnõu esitati Riigikogule 15.04.2021), samuti planeerimisseadust ja ehitusseadustikku puudutavast praktikast votes arvesse uuemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonna kohtulahendeid.
Meetodid: Loeng ja arutelu

Programm

9.30 – 10.00
Registreerimine ja hommikukohv
10.00 – 12.00
Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendus- ja kohtupraktika
 • Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku planeeritavad muudatused
 • Üldplaneeringute menetlus – ülevaade põhilistest murekohtadest
 • KOVide planeerimisseadust ja ehitusseadustikku puudutav praktika:
  • detailplaneeringut asendavad ja täpsustavad projekteerimistingimused
  • halduslepingud
  • teatiste ja lubade menetlused
  • järelevalve küsimused
 • Ehitisregistri muudatused
 • Õiguskantsleri valdkonda puudutavad seisukohad
 • Valdkonda puudutavate olulisemate kohtulahendite ülevaade ja analüüs
12.00 – 12.30
Kohvipaus
12.30 – 14.00
Loeng jätkub
OSALUSTASU

149 €

Osalustasu sisaldab loengut viis akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale, kohvipause saalis, soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta ja 7 päeva järelvaatamist.
NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Raul Keba

Raul Keba

advokaadibüroo RISTAL KEBA PARTNERID vandeadvokaat/koolitaja

Raul Keba on juhtivpartner RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroos. Raul nõustab kliente ehitus- ja planeerimisvaldkonnas peamiselt planeeringuid, loamenetlusi ja järelevalvet puudutavates küsimustes. Näitena võib tuua Tallinna suuremad kinnisvaraarendused nagu Admiraliteedi bassein, Mustamäe Keskus, Tallinna kaubamaja jt. Lisaks eeltoodule kuulub tema kompetentsi avaliku haldusega seotud vaide ja halduskohtumenetlus, samuti kaasomanike ja korteriühistutega seonduvad vaidlused. Raul on Eesti Advokatuuri liige aastast 2016. Varasemalt on ta töötanud advokaadibüroos COBALT ning enne seda oli ta 11 aastat Tallinna linna teenistuses, esindades linna planeerimis- ja ehitusvaldkonnaga seotud kohtuvaidlustes. Raul osales ka Tallinna linna ja Harjumaa Omavalitsuse Liidu esindajana aktiivselt tänase planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku väljatöötamisel. Töökogemust lektorina on Raulil ehitus- ja planeerimisõiguse valdkonnas üle 10 aasta, koolitusi on läbi viidud enam kui kahekümnes kohalikus omavalitsuses ning mitmes maavalitsustes ja riigiasutustes üle Eesti. Samuti on Raul koolitanud arhitektuuri- ja kinnisvarabüroosid, notareid, advokaate ja krediidiasutusi. 2018. aastast on ta olnud lektor ka Tallinna Majanduskoolis, õpetades tulevasi kutselisi kinnisvaramaaklereid.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo