Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused ehitise ja ehitamise kontrollimiseks

Lektor: Martina Proosa

Koolituse eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade ja teadmised riikliku järelvalve tegemiseks.

Meetodid: Loeng ja arutelu

Programm

9.50 – 10.00
Kogunemine veebikeskkonda
10.00 – 12.30
Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused ehitise ja ehitamise kontrollimiseks
  • Järelevalve eesmärk, objekt ja subjekt
  • Ülevaade ehitisele ja ehitamisele esitatavatest nõuetest
  • Järelevalve liigid, algataja, läbiviijad, pädevus ja ulatus
  • Järelevalve läbiviimine
  • Riikliku järelevalve meetmed ja nende kohaldamine
  • Järelevalve lõpetamine ja tulemuse fikseerimine
  • Ettekirjutuse tegemine/haldussunnivahendi kohaldamine
  • Ettekirjutuste vaidlustamine
12.30 - 13.00
Sirutuspaus
13.00 - 15.00
Koolitus jätkub
OSALUSTASU

159 €

Osalustasu sisaldab loengut viis akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: Haldusjuhid, KOV’de spetsialistid, juristid, kinnisvaraarendajad, projekteerijad, arhitektid ning kõik teised spetsialistid/juhid, kes puutuvad kokku ehitusloa küsimustega.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Martina Proosa

Merko Ehitus AS jurist/koolitaja

Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Varasemalt oli M. Proosa planeeringute osakonna juhataja siseministeeriumis, kus osales muu hulgas planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja õigusaktide väljatöötamises ning tegeles planeeringute järelevalvega. Martina on käsiraamatute "Uus ehitusseadustik ja ehitamine" ning "Planeerimisseadus ja selle rakendamine" autor.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo