Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Olulised muudatused maksejõuetuse seadustes.

Lektor: Tarmo Peterson

Loengu eesmärgiks on jagada selgitusi, mida peab ettevõtja teadma uuendustest maksejõuetuse seadustes. Samuti anname ülevaate muudatustest pankroti ja saneerimise vallas, mis mõjutavad ettevõtteid koostööpartnerite ja muutuva majanduskeskkonna kaudu.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

10.50–11.00
Kogunemine veebiruumi
11.00 – 14.00
Uuendused maksejõuetuse seadustes.
 • Mida teha, kui kaubanduspartner satub raskustesse?
 • Kuidas mõjutab ettevõtte menetluse valik edasist maksejõuetuse käiku.
 • Millal ning millest lähtuvalt peaks sündima valik saneerimise või pankroti kasuks?
 • Mida on ettevõtjana oluline teha, et säilitada koostööpartnerite ja võlausaldajate usaldus ja toetus?
 • Kuidas võlausaldajana tegutseda koostööpartneri makseraskuste puhul ja mida vältida?
 • Põhitõed võlausaldaja vaatest menetluse valikul ja menetluses käitumisest.
 • Nõuete kaitsmise süsteemi muudatused ja nüansid, mida võlausaldajal on oma õiguste kaitsmiseks oluline tähele panna.
 • Maksejõuetusteenistus ja menetlus avaliku uurimisena.
 • Pankroti mõjud üürilepingutele.
 • Füüsilise isiku maksejõuetusmenetluse reform.
 • Uuendatud saneerimismenetlus – mida toob kaasa saneerimise muutmine avalikuks menetluseks?
 • Kuidas on paranenud ettevõtja võimalused saada ajutist kaitset saneerimise läbiviimiseks läbi täitemeetmete peatamise?
 • Millisel viisil on muutunud võimalused ületada saneerimist mittetoetavate võlausaldajate vastasseis läbi rühmaülese kohustamise?
 • Mida tähendab rühmaülene kohustamine ja mis on põhitõed, millega nii võlgniku kui ka võlausaldaja vaatest arvestada
 • Võimalused saneerimiskava muutmiseks
OSALUSTASU

129 €

Hind sisaldab loengut neli akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: kõik huvilised olenemata ametist

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Tarmo Peterson

Tarmo on advokaadibüroo RASK asutaja ja partner

Tarmo Peterson on advokaadibüroo RASK asutaja, partner ning Eesti üks nõutumaid eksperte vaidluste ja maksejõuetuse valdkonnaga seotud õigusküsimuste lahendamisel. Tarmo esindab kliente sageli keerulistes kohtuvaidlustes ning omab mitmekülgseid kogemusi konkurentsi, riigiabi ja riigihangete valdkonnas. Samuti aitab ta lahendada vaidlusi vahekohtuniku rollis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus. Maksejõuetuse valdkonna tunnustatud spetsialistina teeb Tarmo igapäevaselt koostööd Eesti juhtivate pankrotihalduritega. Samuti on T. Peterson Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning üleeuroopalise maksejõuetusõiguse eksperte koondava INSOL Europe liige. Ta on osalenud eksperdina mitmete Eesti suurimate investeerimisprojektide (näit. Rail Baltic, Est-For tselluloositehas) õigusanalüüside koostamisel ja õiguspärasuse hindamisel, omades märkimisväärseid teadmisi Eesti ja Euroopa Liidu koostööprojektide õigusalastest probleemidest ning konkurentsiõiguslikest riskidest. Tarmo on Eesti Advokatuuri eetika- ja metoodika komisjoni liige.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo