Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Aastaaruande koostamise võtmeküsimused

Lektor: Anne Nuut

Koolituse eesmärgiks on omandada teadmisi aastaaruande koostamise võtmeküsimustest ning saada seeläbi praktilisi oskusi aastaaruande kvaliteedi tõstmiseks.

Meetodid: Loeng ja arutelu

Programm

9.50 – 10.00
Kogunemine veebikeskkonda
10.00 – 11.30
Raamatupidamise aastaaruande kitsaskohad
 • Nõuded raamatupidamise aastaaruandele
 • Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded ja lisad
 • Juhatuse liikme ja raamatupidaja vastutus
 • Omakapitali väljamaksed ja nende maksustamine
 • Erisoodustustega seotud küsimused
 • Tegevuse jätkuvus
 • Varade ja kohustiste hindamine
 • Varade kaetava väärtuse testid
 • Likvideerimisaruannete koostamine
 • Saadud toetuste kajastamine
 • Laenupuhkuse ja laenulepingu lisatingimuste täitmise arvestamine laenude kajastamisel
 • Millal on vajalik audiitor kontroll?
 • Aktuaalne raamatupidamisarvestus ning aastaaruande koostamine
 • Levinud vead praktikast
11.30 – 11.45
Sirutuspaus
11.45 – 13.00
Koolitus jätkub
OSALUSTASU

119 €

Osalustasu sisaldab loengut kolm ja pool akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: raamatupidaja, finantsjuht ja –spetsialist ning kõik teised huvilised

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Anne Nuut

Anne Nuut

vandeaudiitor

Anne Nuut on ANTIMAR Audiitorid OÜ ja Heister AN OÜ juhatuse liige, Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) esindaja. Ta on lõpetanud TPI raamatupidamise erialal ja töötanud sellel alal kogu elu. Olles audiitor, puutub ta oma töös pidevalt kokku raamatupidajate murede ja probleemidega. Aastaid on ta olnud ka koolitajaks erinevatel raamatupidajatele suunatud kursustel ja koolitustel.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo