Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Ehitisregistri tähtsamad uuendused.

Lektor: Made Carmen Hiiesalu

Koolituse eesmärk on selgitada ehitisregistri toimimist uues kuues nii teoorias kui ka praktiliste näidete kaudu, et koolituse läbinud oskaksid ehitisregistris tegutseda, sh esitada KOV-le ehitusloa taotlust ning lahendada projekti kooskõlastamisel tehtud märkusi.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

9.50–10.00
Kogunemine veebiruumi
10.00 – 12.00
Tähtsaimad ehitisregistri uuendused.

Lektor: Made Carmen Hiiesalu

Uued võimalused ehitisregistris:

  • Andmete esitamise teatis
  • Ehitus- ja kasutusload ning -teatised
  • Visuaalsed võimalused ja kaardiotsing
  • „Minu ehitised“
  • Praktilised küsimused, nagu enda ja oma ettevõtte andmete haldamine, teavitused jmt
  • Maa-alused kommunikatsioonid – torud, kaablid jm
  • Statistilised päringud
  • Lahendused praktikas enam küsimusi tekitavatele murekohtadele
OSALUSTASU

99 €

Hind sisaldab loengut kaks ja pool akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: ehitusettevõtjad, haldusjuhid, omavalitsustute esindajad, riigiasutuste ehitusvaldkonna spetsialistid ja juhid ning kõik teised huvilised

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Made Carmen Hiiesalu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ehitisregistri (EHR) peaspetsialist

Made Carmen liitus Ehitisregistri meeskonnaga suve alguses ja sellest alates möödub tema tööaeg valdavalt taotlejaid juhendades. Ta on ühtlasi puurkaevude ja maasoojuspuuraukude projekteerija ja nende ehituslubade taotlusi Ehitisregistrisse sisestanud mitmeid aastaid. Ametniku karjääri alustas Made Carmen kohalikus omavalitsuses keskkonnanõunikuna, kus ta oli ka ehitus- ja kasutuslubade menetlusse kaasatud. Enne Ehitisregistri meeskonnaga liitumist töötas ta Keskkonnaministeeriumis ja tegeles kohalike omavalitsuste jäätmevaldkonna korraldamisega.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo