Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Töötajate isiku-ja terviseandmete töötlemine

Lektor: Urmas Kukk

Loengu eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade töötajate isiku- ja terviseandmete täätlemisest ning käsitlemisest.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

9.30 – 10.00
Registreerimine ja tervituskohv
10.00 – 12.30
Töötajate isiku-ja terviseandmete töötlemine

Lektor: Urmas Kukk

 • mis on isikuandmed?
 • mis on eriliiki isikuandmed?
 • mis on isikuandmete töötlemine?
 • millised on isikuandmete töötlemise alused ja põhimõtted?
 • kas ja kuidas töödelda personali ehk töötaja eriliiki isikuandmeid?
 • milliseid tervise- ja muid isikuandmeid võib jagada organisatsioonisiseselt?
 • kas töötajal on kohustus teavitada tööandjat COVID-19 ja teiste nakkushaiguste diagnoosist?
 • kas teavitamiskohustus kehtib kokkupuudet omanud klientide suhtes?
 • milliseid tervise- ja muid isikuandmeid võib/peab jagama võimalike COVID-19 kokkupuudet omanud töötaja ja temaga lähedalt kokku puutunud kolleegide ning klientidega?
 • meedia tähelepanu ning isikuandmete kaitse?
 • millised on tööandja õigused, kui töötaja keeldub avaldamast infot enda vaktsineerimise kohta?
 • kas vaktsineerimata töötajaga võib töölepingu üles öelda?
 • kas tööandja koostatud vaktsineerimisnimekirjad võivad olla avalikud?
 • kas kiirtestimisel osalemine ja tulemused on avalik info, kui kulud kannab tööandja?
 • mida tähendab õigustatud huvi isikuandmete töötlemise õigusliku alusena
OSALUSTASU

129 €

Hind sisaldab loengut kolm ja pool akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: personalijuhid ja –spetsialistid, juhid, osakonnajuhid, juristid ning kõik teised huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Urmas Kukk

advokaadibürooga KPMG Law vandeadvokaat, isikuandmekaitse ekspert

Urmas Kukk on hindamatu kogemusega tunnustatud spetsialist privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal, selles valdkonnas on ta esindanud nii haldusorganite kui ka eraisikute huve. Ta on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige. Lisaks advokaaditööle peab Urmas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas loenguid privaatsusõiguse ja isikuandmete kaitse teemadel.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo