Search
Close this search box.

TEABEPÄEV Tallinnas

Isikuandmete kaitse praktikas 2023

Lektorid: Pille Lehis, Urmas Kukk, Andres Ojaver, Tea Kookmaa, Indrek Keis ja Kristina Viznovitš

Teabepäeva eesmärgiks on anda ülevaade olulisematest probleemidest andmekaitseõiguses ja  isikuandmetega.

Programm

9.30–10.00
Registreerimine ja tervituskohv
10.00-10.05
Moderaatori avasõna

Päevajuht Andres Ojaver

10.05-10.30
Andmekaitse Inspektsiooni nägemus isikuandmete kaitsest Eestis aastal 2023

Lektor: Pille Lehis, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor

10.30-11.05
Koostööpartneri kui volitatud töötleja kontrollimine

Lektor: Indrek Keis, Grant Thornton Baltic OÜ andmekaitse ja infoturbe nõustaja

11.05-12.00
Mis on õigustatud huvi ja millal tohib isikuandmete töötlemisel sellele tugineda?

Lektor: Kristina Viznovitš,Advokaadibüroo Pallo & Partnerid

12.00 – 12.45
Lõunapaus
12.45 – 13.30
Isikuandmete kaitse praktikas - eksperdi vaade

Lektor: Andres Ojaver, advokaadibüroo Hedman 

13.30 – 14.15
Kas andmekaitse kui põhiõiguse jõustamisega võib tekitada ka kahju?

Lektor: Maarja Pild, advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat

14.15 – 14.30
Kohvipaus
14.30 – 15.15
Kuidas tagada GDPRile vastav infoturve?

Lektor: Tea Kookmaa, Njord advokaadibüroo vandeadvokaat

15.15 – 15.55
Kohtupraktika ja sanktsioonid Eestis 2021-2022

Lektor: Urmas Kukk, advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat, isikuandmekaitse ekspert

15.55 – 16.00
Teabepäeva lõpusõnad

Päevajuht Andres Ojaver

OSALUSTASU

179 €

Osalustasu sisaldab loenguid kuus akadeemilist tundi, kohvipause, kogu päeva toitlustust saalikoolituse puhul ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: Andmekaitsespetsialistid, isikuandmete käitlemise eest vastutavad töötajad ettevõtetes ja asutustes, juristid ja teised huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Esinejad

Andres Ojaver

advokaadibüroo Hedman

Andres Ojaver nõustab advokaate peamiselt isikuandmete kaitse valdkonnas. Varasemalt on Andres töötanud järelevalvedirektorina Andmekaitse Inspektsioonis ning andmekaitseametnikuna (DPO) Telia Eestis. See positsioon oli tihedalt seotud välise koostöö ja andmekaitsega Euroopa tasandil, mis on andnud talle nii teoreetilise kui ka praktilise kogemuse isikuandmete kaitse nõuetest ning nende rakendamisest organisatsioonis. Andres on ka külalislektoriks Tallinna Tehnikaülikoolis osaledes isikuandmete kaitse eksperttasemel täiendkoolitustel.

Indrek Keis

Grant Thornton Baltic OÜ andmekaitse ja infoturbe nõustaja

Indrek töötab Grant Thornton Balticus alates 2021. aastast. Varem on ta andmekaitseteemadega tegelenud nii avalikus kui ka finantssektoris. Oma töös peab Indrek oluliseks head kommunikatsiooni, sest andmekaitse on n-ö inimfaktori põhine ja ilma tiimitööta edu ei saavuta.

Maarja Pild

advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat

Maarja Pild on vandeadvokaat, kellel on laialdased teadmised ja suur kogemus meedia- ja andmekaitseõiguse valdkonnas. Maarja on edukalt esindanud kliente erinevates kohtumenetlustes ja muuhulgas esindanud kliente Euroopa Liidu Kohtus. Maarja on TRINITI Eesti IP-IT, meedia ja andmekaitse töögrupi juht ning Eesti Meediaettevõtete Liidu Pressinõukogu liige. Pressinõukogu on meedia eneseregulatsiooni vabatahtlik organ, mis pakub lugejatele, kuulajatele ja vaatajatele võimaluse leida meediaga vastuollu sattunult kohtuväliseid lahendusi.

Pille Lehis

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor

Tea Kookmaa

Tea Kookmaa

advokaadibüroo NJORD advokaat

Tea Kookmaa on advokaat, kelle peamisteks töövaldkondadeks on IT õigus ja andmekaitse ning lepinguõiguse ja kaubandusõigusega seotud küsimused. Teal on laialdased kogemused andmekaitseõiguses, sealhulgas on ta aidanud nii era- kui ka avaliku sektori kliente isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) kooskõla saavutamises. Ta on ka hinnatud lektor, kes annab tihti loenguid ja seminare erinevatel õigusteemadel. IT õiguse advokaadina on ta nõustanud kliente seoses erinevate uudsete tehnoloogiate ja digitaalsete teenustega. Olles spetsialiseerunud kaubandusõigusele, on Teal kogemusi erinevate lepingute koostamise ja läbirääkimisega eri sektorite ettevõtete jaoks, samuti aitab ta kliente tarbijakaitsega seotud küsimustes. Lisaks on Teal laialdasi kogemusi erinevate reguleeritud sektoritega seotud õigusküsimuste lahendamises, sealhulgas hasartmängu- ja ravimiõigusega. Tea on ka külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta annab loenguid kursuse „Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO)“ raames.

Urmas Kukk

Urmas Kukk

andmekaitse valdkonna ekspert

Urmas Kukk on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on pikaajalise kogemusega spetsialist privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal, esindanud selles valdkonnas nii haldusorganite kui ka eraisikute huve. Omab CIPP/E sertifikaati. Aastatel 2003-2008 töötas ta Andmekaitse Inspektsiooni peadirektorina ning osales ka uue isikuandmete kaitse seaduse väljatöötamisel. Kuni 2020. aasta veebruarikuuni oli Urmas Advokaadibüroo Koch & Partnerid OÜ vandeadvokaat. Hetkel on ta AS IuteCredit Europe andmekaitse spetsialist ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse projektide ekspert.

Kristina Viznovitš

Advokaadibüroo Pallo & Partnerid

Kristina Viznovitš tegutseb õiguslike probleemide lahendamisel mitmes valdkonnas, eelkõige andmekaitse, EL ja rahvusvahelise õiguse ning intellektuaalse omandi valdkondades.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo